A hazaszeretet lángja

Ünnepi istentiszteleten emlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra Miskolcon, a Kossuth utcai református templomban, március 13-án. A megemlékezést a Belvárosi Református Gyülekezet és a Lévay József Közművelődési Egyesület közösen szervezte.

Nemzeti színekbe öltözött az ország március 15-én: a legtöbb helyen versekkel, énekekkel, egyházkerületünkben ünnepi istentiszteleteken emlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulójára. Miskolcon, a Kossuth utcai református templomban, a vasárnapi istentisztelet keretében "Honszeretet" címmel tartottak megemlékezést, melyen Szabó Sándor a hazaszeretet fontosságáról beszélt.

kép

A Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora azt mondta, hogy napjainkban sajnos kiüresedett ennek a szónak a jelentése, így azt újra tanítani kellene az iskolákban. – Nemcsak élünk ebből a hazából, hanem tartozunk is neki: honszeretettel, becsülettel, tisztességgel és munkával, és tartozunk Istennek is, tisztelettel, imádattal és engedelmességgel – mondta Szabó Sándor, majd hangsúlyozta: szomorú jelenünkben Jézus Krisztus az egyedüli királyunk és bizodalmunk.

kép

"Isten adjon nekünk olyan lángoló hitet, hogy át tudjuk érezni történelmi felelősségünket népünkért és a hazáért. Isten szentlelke élessze bennünk a hazaszeretet lángját, az Istenbe vetett hitünk erejét, a magyarságtudatunkat, hogy őrizzük, védjük, szeressük a mi hazánkat és tegyünk meg érte mindent, ami hitünkből és erőnkből telik."

kép

Az igehirdetést követően Hermann Róbert hadtörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem intézetvezetője a reformkor és a forradalom örökségéről beszélt előadásában. Emlékeztetett arra a "páratlanul széles nemzeti egységre", mely lehetővé tette a polgári átalakulás villámgyors megvalósulását, az ehhez szükséges törvények meghozatalát és végrehajtását.

kép

Hermann Róbert a forradalom és szabadságharc legfontosabb társadalmi következményeit, így például az úrbéres viszonyok eltörlését, a törvény előtti egyenlőséget, a közteherviselés és a sajtószabadság megteremtését is felidézte, továbbá felhívta a figyelmet az "eszméktől vezérelt", korabeli politikusok példaértékű munkájára.

kép

Az ünnepi istentiszteletet követően a gyülekezet, a Lévay József Közművelődési Egyesület és a cserkészszövetség megkoszorúzták Lévay József templommal szemben levő szobrát, aki maga is résztvevője volt a 48/49-es forradalom és szabadságharcnak.

Kojsza Péter