A Generális Konvent zárónyilatkozata

Több év kihagyás után újra összeült a Generális Konvent, a Kárpát-medencei református egyházak 2004-ben létrejött tanácskozó és javaslattevő testülete. A Magyar Református Egység Napját megelőző, Gyulafehérvár és Nagyenyed környékén megszervezett rendezvénysorozat közben mind az elnökségi, mind a plenáris ülést megtartották május 20-án. A plenáris ülés végén elfogadott zárónyilatkozatot teljes egészében közöljük.

Az Erdélyi Református Egyházkerület meghívására, mi, a Kárpát-medencei magyar reformátusok, Isten kegyelméből, újra találkozhattunk, ez alkalommal Gyulafehérváron, hogy a Generális Konvent ülésén emlékezzünk a múltra, számot vessünk a jelennel és felkészüljünk a jövőre.

Mindenekelőtt Istennek adunk hálát, hogy tájainkon a világjárványt többé-kevésbé sikerült megfékezni. Fájdalommal emlékezünk azokra, akik az elmúlt két évben életüket vesztették a betegségben, de reménységgel tekintünk előre, hogy Isten kegyelméből és a tudomány segítségével sikerül legyőzni a járványt, és sorainkat rendezve ujjászervezhetjük életünket. A járvány miatt ugyan nem lehetett összehívni a Generális Konventet, mindazonáltal imádságaink révén a Kárpát-medencei reformátusok lelki egysége töretlen maradt, a technika pedig segített abban, hogy lelkészeink elláthassák az evangélium hirdetésének feladatát.

Az Erdélyi Református Egyházkerület, a gyulafehérvári kollégium megalapításának 400. évfordulója tiszteletére, a 2022. esztendőt az oktatás évének nyilvánította. Ez nem pusztán csak emlékezés eleink nagyszerű sikerére, nem múltba révedés, hiszen az oktatás ma is megmaradásunk és megtartatásunk biztosítéka. Egy évszázaddal ezelőtt az anyaországtól elszakított nemzetrészek református vezetői is felismerték, hogy Bethlen Gábor öröksége éltető jelent és reményteljes jövőt ígér. Előre látták, hogy a kisebbségbe került magyarság fennmaradásának záloga az evangélium tiszta hirdetése, az anyanyelvű oktatás megerősítése és a népegyházi keretek kiépítése. Felismerésük semmit sem veszített aktualitásából: ez ma is így van. Boldogan adunk hálát Istennek, hogy a magyar kormány jóvoltából sikerült létrehozni az anyanyelvű oktatás teljes hálózatát, minden oktatási szinten. Így Erdély-szerte bölcsődéket, óvodákat, iskolákat és egyetemet működtethetünk magyar nyelven.

Ezen a Generális Konventen került sor a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház missziói stratégiája vitaanyagának bemutatására. A tervezetet készítő szakemberek, egyházunk jelenlegi helyzetének alapos elemzése után, számba vették a részegyházak erősségeit és hiányosságait. Ezután következik a vitaanyag részegyházakban történő feldolgozása, kiegészítése, hogy a stratégiaalkotás megerősítsen bennünket a közös cselekvésben. Krisztus evangéliuma felelősséget ró ránk: vállalnunk kell az egyház mindenkori küldetését és az ige üzenetének átadását. Felelősségünk tehát a hagyományos keresztyén értékek megőrzése, a bibliai alapú, családcentrikus világkép fenntartása.

A szomszédunkban dúló háború új helyzet elé állította egyházunkat is. A Generális Konvent szomorúan tapasztalja, hogy egyre többen hagyják el a háborús övezetet, és belátja, hogy a menekülőkön segíteni keresztyén kötelessége, amit példásan teljesített is: a református egyház által nyújtott humanitárius támogatás minden eddigi mértéket meghalad. A Konvent elkötelezi magát, hogy a menekülők ügyét ez után is felkarolja, és imádkozik azért, hogy véget érjen a vérontás és az ártatlanok szenvedése. Ahogyan eddig is, úgy ez után is mozgósítja erőit a kárpátaljai református magyar testvéreink támogatására és mihamarabbi visszatérésére szülőföldjükre. Továbbá, egyetért a magyar kormánnyal, amely a béke mellett kötelezte el magát, és semmiféle formában nem kíván részt venni a háborúban.

Miután a napokban megalakult Magyarország kormánya, Isten áldását kérjük munkájára, és külön örülünk, hogy akárcsak ez előtt, továbbra is a keresztyén értékeket tekinti irányadónak, ezek mentén kíván haladni előre, és munkájában partnerként tekint az egyházra. Adja Isten, hogy biztosítani tudja az ország nyugalmát, biztonságát, és távol tartsa a háborút. Külön öröm számunkra, hogy nemrégiben beiktatták hivatalába Magyarország első női államelnökét, Novák Katalint, akinek életén és munkáján legyen Isten gazdag áldása. Jóleső érzés tölt el minden magyar keresztyén szívet, hogy templomban kért áldást államelnöki munkájára. Köszönjük, hogy személyes jelenlétével tisztelt meg és köszöntött minket a Generális Konvent plenáris ülésén. Isten segítse küldetése teljesítésében! Soli Deo gloria!

Kelt, Gyulafehérváron, 2022. május 20-án.