A borsodsziráki imaház

„Jöjjetek ide, és hallgassátok meg Isteneteknek, az Úrnak beszédét!” (Józsué 3,9) – Ezzel az igével hívogatta a Borsodsziráki Református Leányegyházközség az egyházi és világi elöljárókat, lelkészeket, gyülekezeteink tagjait és Borsodszirák lakosait arra az ünnepi istentiszteletre, amelyen megköszöntük a Mindenható Istennek, hogy megsegített bennünket abbéli szándékunkban, hogy a kicsiny gyülekezetnek saját Imaháza lehessen, ahol közösen dicsérhetjük az Ő háromszor szent nevét.

Borsodszirákon, a túlnyomó részt katolikusok lakta településen csekély létszámú, de annál összetartóbb és tettre kész református közösség él, akiknek régi vágya valósulhatott meg azzal, hogy saját otthona lehet.

Évtizedekkel ezelőtt az itt élő reformátusoknak hosszú gyalogutat kellett megtenni a szomszédos településekre, ha istentiszteleten szerettek volna részt venni. Később családok nyitották meg az otthonukat a gyülekezet és az Isten igéje előtt. Az utóbbi években pedig az Önkormányzat biztosított helyet az istentiszteleteinknek, amiért mindenkor hálásak voltunk. Mégis úgy éreztük, hogy bár anyagilag nagyobb áldozatokat kíván, mégis épülésünkre szolgálna, ha saját imaházunk lehetne.

DSC_5110

Egy évvel ezelőtt jött el számunkra ennek a lehetősége, amikor a Takarékbank épülete eladóvá vált és Isten gondviselése kitaposta előttünk az utat, hogy az idei év februárjában meg tudtuk vásárolni az ingatlant. Pünkösd ünnepén már ezen a helyen voltunk együtt, egy szívvel és egy lélekkel álltuk körül az úrasztalát örömmel és hálaadással a szívünkben.

Visszatekintve erre az útra már látom, hogy minden lépés csoda volt. Csoda volt az, hogy egy kis közösség úgy dönt, hogy minden áldozathozatal ellenére a maga képességeihez mérten (néha azon túl is) saját imaházat akar. Azt hiszem ez is egyfajta hitvallás.

Aztán csoda volt az is, ahogyan a Mindenható Isten felhasználta az ő szolgáit, kit-kit a maga szolgálati területén, hogy végül a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős államtitkárságától anyagi támogatást kaptunk.

Hiszem, hogy az Úr ma is csodásan működik. Lehet egy anyai szívben, aki úgy neveli gyermekét, hogy ha majd felnő, - legyen bár közmunkás, polgármester vagy államtitkár – lehetőségeihez mérten tegyen meg minden tőle telhetőt, ami nemzetünk, egyházunk épülésére szolgál.

DSC_4959

Igen, ma is egyértelmű jeleit látjuk annak, hogy az Úr csodásan működik körülöttünk, bennünk és általunk, s ha pedig eljött az ideje bölcs terveit megérleli, és ha kegyelmes hozzánk, akkor megadja számunkra azt a csodát is, hogy megláthassuk a közös munka gyümölcsét.

Hiszem, hogy ma, amikor szerte a világban templomokat zárnak be, csoda az, hogy Borsodszirákon, a 25 lelket számláló gyülekezetben református imaház jöhet létre. Hiszem azt is, hogy mindez nem csupán emberi elgondolás, terv és megvalósítás volt, hanem elsősorban a mindenható Isten terve, aki felhasznált bennünket, szolgáit, célja megvalósításában.

DSC_4966

Az ünnepi istentiszteletre lelkesen készült a kis borsodsziráki gyülekezet, melyet 2021. szeptember 9-én tartottunk. Pásztor Dániel püspök úr hirdette az igét közöttünk. A megjelent ünneplő gyülekezetet köszöntötte: Dr. Molnár Pál egyházkerületi főgondnok, Kusnyír László esperes, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, Tóth Attila polgármester és én, mint a gyülekezet lelkipásztora.

„Jöjjetek ide, és hallgassátok meg Isteneteknek, az Úrnak beszédét!” (Józsué 3,9) Nem csak az ünnepi istentisztelet meghívójára, hanem a Borsodsziráki Református Imaház falára is felkerült ez az ige, amely egyrészt lehetőséget kínál, hiszen a mindenható Isten közel jön hozzánk, szólni akar az Ő gyermekeihez, erőt, békességet, reményt akar nyújtani. Másrészt pedig figyelmeztet az ige, hogy a lehetőség adott, közeledjünk mi is hozzá, menjünk az Ő színe elé, fogadjuk be az Ő szavát és legyen áldássá életünkben. Isten segítsen bennünket, hogy mindenkor Rá figyeljünk, és Benne bízzunk.