Lelkész-presbiteri konferencia

Ősz

„Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében.” Ef 6,10


Kedves Testvérek!

Látjuk, hogy hónapról hónapra változik körülöttünk a világ, új kihívásokkal találkozunk, új nehézségekkel, szomszédunkban dúló háborúval, a gazdasági válság hatásaival. A minden területen emelkedő költségek személyes életünk, gyülekezeteink és intézményeink életét is alapvetően befolyásolják.

A bizonytalanságban csak a nekünk adatott bizonyosság adhat erőt: a gondviselő Isten megtapasztalt szeretete. Megváltó Krisztusunk szava: „Nem hagylak titeket árván.” (Jn 14,8) Erősödjön bennünk a Jézusról szóló bizonyságtétel! Erre hívattunk el. Mi ezt tudjuk adni, mint legfontosabbat az embereknek. Mindent hittel, szeretettel és reménnyel végezzünk. Szükséges, hogy felértékelődjön a közösség ereje, az egymásért is imádkozó, egymás felé szeretetteljes segítséggel forduló közösségé.

Reménység szerint ezen az úton lesz egy következő állomás az az alkalmunk, amelyre most örömmel hívlak benneteket, ez pedig idei Lelkész-presbiteri konferenciánk, amelyet 2022. november 12-én, szombaton 10 órai kezdettel tartunk Miskolcon a Lévay Gimnázium tornatermében.

A konferencia idején könyv- és jótékonysági vásárnak is helyet adunk majd.

A találkozás reményében, életetekre Isten áldását kérve, szeretettel,

Pásztor Dániel

püspök

presbkonf2
presbiteri konf