Egyházkerületi koncert

-Advent-

Egyházkerületünk ez évi utolsó egyházzenei programjára a december 3-i egyházzenei hangversenyre szeretnénk felhívni Gyülekezeteink, Intézményeink figyelmét. Az advent második szombatján délután 5 órakor kezdődő alkalom helyszíne a Miskolc-Avasi református templom.

A rendezvény célkitűzése, hogy az adventi lelki készülődésünket segítő zenei élményen túl, az új énekeskönyv kórusokon, hangszereken megszólaló énekeit közelebb hozza a hallgatósághoz, előmozdítva az új énekkincs értékeinek felismerését és befogadását. Itt hangzik el, Miskolcon először Péntek Tamás: Dédesi betlehemes című – kórusra, kamarazenekarra írt – zeneműve is.

20gor_1016_45

Helyszín: A Miskolc-Avasi Református templom

Szeretettel várjuk a miskolci és Miskolc-közeli Gyülekezeteket, de hívjuk Egyházkerületünk valamennyi lelkipásztorát, kántorait, hitoktatóit, volt kántorképzőseinket, gyülekezeti kórustagokat, felekezeti iskoláink ének-zene pedagógusait, művészeti iskoláink tanárait is, mindazokat, akik érintettek a gyülekezeti éneklésben, és akik adventi feltöltődésre vágynak.

Perselyadományainkkal egy – az energiaválság következtében – nehéz helyzetbe került tiszáninneni gyülekezetet támogathatunk.

Lelkipásztorainkat arra kérjük, hirdessék meghívásunkat a közbeeső gyülekezeti alkalmakon.