Látnivalók

A golopi református templom

A középkorban két külön falu volt: Felső- és Alsógolop. Az alsógolopi egyház papja 1332-ben pápai tizedet fizetett. 1567-ben törökdúlás érte a falvakat. Alsógolop teljesen és végleg elpusztult. Felsőgolopról is csak 1696-ban tudunk annyit, hogy a reformátusoké volt a középkori kőtemplom, melynek szentélye, pasztofóriuma (szentségtartó fülkéje) és sekrestyéje 1722-ben még megvolt.

A falunak a báró Vay család volt ez idő tájt a birtokos ura. 1778-ban, Nógrádi Baksay Mátyás prédikátorsága idején, ki ősatyja volt Baksay Sándornak, a XX. század eleji Duna melléki püspöknek, báró Vay László jelentős támogatásával épült újjá a régi templom. Vay báró ekkor egy értékes orgonát is ajándékozott a templomnak, mely az egyházkerület legelső orgonája volt. Ekkor készítettek 56 táblából álló kazettás mennyezetet, amit az 1911. évi újjáépítés során lebontottak és a közelben levő Vay-kastély egyik termének mennyezetére szereltek fel. Sajnos ott ez a kazettázat a II. világháború alatt a kastéllyal együtt leégett. A nyugati homlokzat előtt álló órapárkányos, hegyessisakos torony egyidős a gótikus templommal, de barokk stílusjegyeket hordoz. A hajót 1911-ben vakolt dongaboltozattal fedték. A keleti egyenes záródású szentélye valamivel keskenyebb a hajónál. Legutóbb 1946-ban újították meg a templomot. Az 1900-as évek körül még olvasható volt a golopi ref. templom mennyezetén a következő latin hexameter: Post varios casus, post multaq rudem Templi / Tempore et auxilio spectabilis ergo Patronis / Ut Ladislei sic Generis prosopia Way / Nobilis in sacro servens ecclesia cultu / Hancce Goloppensis sacram renovaverat Aedem / Per vigili fidiq Dei virtute Ministri / Tempore Mathiae Pastoris Nogradi ibidem / Cujus opus Numen placitum coeleste perennet. / Anno ab erectu cornu Salutis MDCCXXVIII. A. G.

A 150 kg-os (68 cm) harang felirata: „Soli Deo Gloria! Non est currentis neque volentis, sed Dei miserantis, veni Sancta Spiritus Anno MDCCLXXIV.” Bevésve: „Ill do coll Lad Way, ecl refor Golopiense fudi curavit.” A 115 kg-osat (57 cm) Szlezák László öntötte Bp-en, felirata: „Isten dicsőségére és a világháborúban hősi halált halt Benke János, Kis Bálint, Némethy Bertalan egyháztagok emlékére a háborúban elvitt harang helyett öntették a golopi ref. egyház hívei,1923.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

 

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.