Látnivalók

A felsőregmeci református templom

Mai temploma a XII. században, még a tatárjárás (1241) előtt épült román stílusban, István király rendelete alapján, amikor 10 falunak kellett építeni egy templomot. A nyugati homlokzaton ülő kétemeletes, hét román ikerablakkal ellátott tornya gúlasisakkal fedett.

Déli oldalfalán félköríves bélletes kapu van, két bimbósfejű oszloppal. Egyenes záródású keletelt szentélye új oromfallal és ikerablakkal készült. A szentély gótikus, boltozata belül kőbordákkal alátámasztott zárókővel van biztosítva. A templomot a pálosok építhették, kiknek itt kolostoruk volt. A templom 1884-ben nyerte el mai formáját. 1937-ben készítették teknő alakú, vakolt mennyezetét. 1959-ben a Műemléki hivatal renováltatta. Külső falairól leszedték a vakolatot, így látszanak a faragott kváderkövek. A szentélyt újravakolták, mert az nem faragott kövekből épült.

A templomon a következő munkákat végezték: 1995, a torony és hajó-tető faszerkezetének felújítása, újrafedése. 1996, fagykárt szenvedett kváderkövek, tartó oszlopok felújítása. 1998, külső felújítás. 1999, a templom körül vízelvezető rendszer kiépítése. 2002, belső szondázó falkutatás. 2004, templom körüli kerítés felújítása.

A 200 kg-os (67 cm) harangot Walser Ferenc öntötte 1889-ben Bp-en és felszerelte Herz Zsigmond Miskolcon, felirata: „Minden lélek dicsérje az Urat! (Zsolt. 150: 6.) Coji Comáromy László királyi tanácsos, Abaújtorna vármegye alispánja, az abaúji helvét hitvallású egyházmegye és a felsőregmeci ref. egyház gondnoka, a felsőregmeci református templomnak az országos műemlékek iránti kegyeletből ajándékozta e harangot.” A 80 kg-osat (55 cm) Szlezák Ráfael öntötte Rákospalotán, felirata: „Magasztalunk tégedet oh én erős Istenem! Az 1914-18. évi világháborúba elvitt harangja helyébe és a harcban elesett hős fiainak emlékére a felsőregmeci református egyház hívei,1937.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.