Látnivalók

Az edelényi református templom

A Boldogságos Szűz tiszteletére épült 1330 körül gótikus stílusban a templom. Katholikus papja 1332-ben a felsőborsodi kerület esperese volt. A helység ebben az időben már mezőváros lehetett. 1544-ben Pelsőci Bebek Ferenc volt a birtokosa.

1552-ben egy török támadás felégette a várost, mely 1576-ban még lakatlan, de 1580-ra visszatért lakossága, és már református lelkészt tartottak. 1603-tól a fejedelmi Rákóczi-család birtoka, de ugyanakkor török hódoltsági terület, kiknek zaklatásai miatt lakói egy időre pusztán hagyták a várost. A török kiűzése után újra népesült, 1696-ban építették a meglevő régi templom nyugati homlokzata elé a zömök, majdnem templomhajó szélességű 17 m magas kőtornyot. 1699 körül készült a ma is meglévő tornácos fa toronysisak. 1700-ban restaurálták a templomot, új berendezése 1705-re készült el. A szószéket és a szószékkoronát Kós Mihály és Asztalos Imre festették be. A nyolcszög három oldalával záruló támpilléres, keletelt szentélyen jobbra és hátul, három két orrtagos mérműves ablak van. A keresztboltozatos szentély sugárboltozatosan zárul. A hajó déli falában van egy faragott fakapu, rajta bibliai felirat és 1785-ös évszám. A déli oldalon még három mérműves ablak van, az északi oldal ablaktalan. A 10 m magas hajónak egyszerű, festett mennyezete van. A hajó9 mszéles, a szentély 7 m-es, az előbbi15, a szentély 10 m hosszú. A templomot utoljára 1929-30-ban a jó nevű Schulek János restaurálta. A munkák közben gótikus felírás nyomait fedezték fel a falon, és a szentélyben a mész alatt freskókat sejtettek, de ezek feltárása még nem történt meg. A templomnak és a toronynak másfél m szélességű kőfalai vannak. A torony alatt egy 5,5´6,5 m-es keresztboltozatos helyiség van. Egy, a toronyba beépített gerendán az 1676-os évszám látható. 1929-ig nem volt torony alatti bejárat, akkor készítették a ma is meglevő neogótikus kaput. A kapu fölött egy háromkarélyos, felső záródású, gótikus ablakocska van, amelyet valószínűleg a torony építésekor helyeztek ide az addigi toronytalan templom nyugati homlokzatából.

Három harangja van. A 350 (96 cm) és 259 kg-os (69 cm) acélharangját Diósgyőrben készítették. A nagyot 1920-ban, felirata: „Hősi halált halt Lajos fiuk emlékére öntették Berentés József és neje.” A kisebbiket 1959-ben, felirata: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan… Készült az edelényi református hívek adományából…” A 134 kg-osat (62 cm) Szlezák Ráfael utóda öntötte 1959-ben Bp-en, felirata: „Békesség nektek… Újraöntődött az edelényi református hívek adományából…”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

 

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.