Látnivalók

A bántapolcsányi református templom

A falut 1950-ben egyesítették Dédessel, új neve Dédestapolcsány lett, de még a mai napig inkább a régi Bántapolcsány formájában ismerős. A falunak 1332-ben temploma volt, de ezt később már sehol nem említették. A falu a törökvilág pusztításai miatt 1576-ra elnéptelenedett, visszatérő lakossága református volt.

1746-ban 23 házban laktak reformátusok és csak 3 személy volt katholikus. A templom építési ideje ismeretlen, de az 1705-beli – első ismert – javítására a vármegye 5 forint támogatást adott. A templom falairól az 1979-es renoválás alkalmával mnden vakolatot levertek, a falakon toldozgatásnak nem látszott nyoma. 1903-ban építették a déli homlokzat előtti 24 m magas tornyot, s ekkor készítettek a templomra magasabb tetőszerkezetet is. Az 1929-es belső felújításkor készült a kazettás jellegű famennyezetet, középső „királykazettája” valószínűleg a régi mennyezetből maradt meg. Rajta ezt a bibliai idézetet olvashatjuk: „Ó Uram a te szemeid e házra nézzenek éjjel és nappal, e helyre, mely felől azt mondottad: ott lészen az én szemem. I. Kir. VIIL v.29.”Az épület északi vége egyenes záródású.

A 93 (55 cm) és 42 kg-os (44 cm) harangjait Szlezák László öntötte Bp-en. A nagyobbik felirata: „Erős várunk nékünk az Isten. Közadakozásból öntették a bántapolcsányi ref. egyház ifjúságának és gyülekezetének tagjai 1938. év pünkösdjén.” A kisebbiké: „Egyedül Istené a dicsőség! Tebenned bíztunk eleitől fogva! Közadakozásból öntették a bántapolcsányi hívek 1932 karácsonyán.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.