Látnivalók

A bükkábrányi református templom

Neve 1221-től ismerős. Mai nevét 1949-ben, Alsó- és Felsőábrány egyesítésekor kapta. A középkorban mindkét Ábrányban állt kőtemplom. Az alsóábrányi katholikus egyházi birtokon nem honosodott meg a reformáció, de a köznemesek lakta Felsőábrányban a XVI. század végére mindenki református lett.

1544-től mind a két falu sokat szenvedett a törököktől, mégis az 1595-ös összeírás Felsőábrányban középkori eredetű református templomot talált. A következő században a török pusztításai miatt teljesen elnéptelenedett a falu, 1696-ban elhagyottan állt a templom is. Az 1711 után újra telepedő reformátusok 1726-ban e rom templomnak az alapjára fatemplomot építettek. De ez a templom csak kb. nyolcvan évig felelt meg rendeltetésének. Akkor elhatározták, hogy új templomot építenek, s 1800-02 között építették fel késő barokk stílusban az új templomot, fából készített sík mennyezettel. A nyugati homlokzat elé 1816-20 között építették a 31 m magas tornyot. A templomot 1914-ben alakították mai formájára. Orgonát is vettek, de ez a II. világháborúban elpusztult.

A 296 kg-os (82 cm) harangot Egry Ferenc öntötte 1905-ben Kisgejőcön, felirata: „Isten dicsőségére öntette a f.ábrányi ref. egyház részére Labbancz József és neje Réthi Eszter…”. A 187 kg-osat (70 cm) Szlezák László Bp-en, felirata: „Készíttette Menyhárt Ábrahám presbiter és neje sz. Balassa Eszter és a felsőábrányi református egyház hívei 1926-ban.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.