Látnivalók

A borsodgeszti református templom

Neve 1292 óta ismert. A XVI. század közepén reformátussá lett népe birtokába vette a középkori templomot, melynek 1634-ben lelkésze is volt. A török hódoltság-végi pusztítások miatt 1688-ban teljesen lakatlanná lett a falu, rommá lett a templom.

Az újratelepült reformátusok 1727-39 között újjáépítették a középkori templomot, melynek szentélye akkor még megvolt. 1793-ban újra javították, majd 1807-ben meghosszabbították hajóját. 1896-ban megint a helyreállításán dolgoztak. E templom karzatelőin a falu termékeinek festett képét lehetett látni. További javításokat a templom régisége és kicsinysége miatt nem bírt elviselni, a torony felét meghagyva, 1907-ben lebontották az épületet. A toronycsonkhoz építettek új templomot, amit Bogdán Illés tervezett, s azt boltozatos, vakolt mennyezet zárja le. Szószékét 1897-ben készítették a régi templomba, onnan helyezték át az újba. A régi torony falait négy méterrel növelték, így készült el a nyugati, homlokzat előtti 26 m magas torony.

Három harangja van. A 280 kg-os harangot Korrentsch Márk öntötte Egerben, felirata: „Jertek imára hívek. A geszti református szent egyház részére készült 1866-ban, Tóth András gondnoksága alatt.” A 150 kg-osat Szlezák László Bp-en, felirata: „Az Úr énnéken őriző pásztorom. Az Úrnak 1932-ik esztendejében Várady Pál lelkész és V. Nagy József gondnok idejében a református egyházi énekkar kezdeményezésére öntették a borsodgeszti református egyház buzgó hívei Isten dicsőségére.” Az 50 kg-osat Lecherer Ignác öntötte Eperjesen, felirata: „1803.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.