Látnivalók

A bodrogkeresztúri református templom

A középkori templom 1481-1520 között épült gótikus stílusban, majd 1566-ban leégett, a következő esztendőben pedig már a török pusztította el a falut. Az újonnan települt lakosság református volt, birtokba vette, kijavította, majd 1671-ig használta a templomot.

Ugyanis II. Rákóczi György özvegye, Báthory Zsófia 1671-ben katholikus vallásra tért és a hegyaljai Rákóczi-birtokokról elűzte a református prédikátorokat és megszüntettetett minden református vallású nyilvános templomi istentiszteletet, a templomokat visszaadatta a katholikusoknak. A Thököly-szabadságharc idején, 1676-87 között újra a reformátusok használták a templomot, majd 1687-ben a tokaji plébános minden egyházi épületet elvett a reformátusoktól, de mivel nem voltak katholikusok a faluban, jó ideig pusztán állott minden. 1705-ben (a szécsényi országgyűlés határozata értelmében) visszakapták a reformátusok a templomot, de 1714-ben végleg elvették tőlük. Ettől kezdve állandó küzdelem volt az egyház élete. Évtizedeken keresztül bérelt házakban tartották istentiszteleteiket. Később kaptak egy alkalmatlan telket, melyet eladtak, az árán egy másikat vásároltak és arra imaházat építettek, de ezt a hatóság leromboltatta. 1746-ban Kemény László erdélyi gubernátortól béreltek egy házat, ami nem volt megfelelő. 1774-ben gr. Kemény Teréziával jött létre a mai templom telkének cseréje. A rajta levő házat imaházzá alakították, s azt használták az új templom elkészültéig ami 1786-91 között épült fel copf stílusban, keleti, homlokzat előtti26 mmagas tornyával együtt. A templom 1940-re úgy megromlott, hogy életveszélyessé vált, ezért a hatóság be akarta záratni, de 1951-52-ben sikerült újjáépíteni. A templom nyugati vége a nyolcszög három oldalával zárul. Sík, vakolt mennyezete alá van támasztva. A templom külső falán van a Bodrogkeresztúri Konvent emléktáblája, amit annak 200. évfordulóján, 1934. október 8-án helyeztek el. Az 1734. november 5-i Bodrogkeresztúri Konventen határozták el, hogy az egyházkormányzatban ezután világi képviselők is résztvesznek. Ettől fogva van egyházunkban kettős elnökség: püspök-főgondnok, esperes-gondnok, lelkész-kurátor, és a gyűléseken a lelkészi és a világi tagok egyenlő számban. A templomot 1999-2002 között renoválták. Gombás fertőzés miatt történt a tetőszerkezet és a padok cseréje. Megmaradt a mennyezetet tartó nyolc oszlop, amik be voltak festve, és nem támadta meg őket a gomba. Külső-belső vakolatcsere történt, a padlóra új járólapok kerültek.

A 300 kg-os (95 cm) harangot Ducsák István öntötte 1959-ben Őrszentmiklóson, felirata: „És te dicsőítesz engem. Zsolt. 50:15. Népért a néppel, a szabadság szeretet és békesség öröm hírnöke. Rákóczi korabeli ércbül újra öntette a bodrogkeresztúri református egyházközség a bodrogkeresztúri, bodrogkisfaludi, bodrogszegi gyülekezeteknek áldozatkészségéből.” A 197 kg-osat (65 cm) a Bp-i Hm készítette 1924-ben, felirata: „Az élőket hívogatom, a holtakat megsiratom. A világháborúban elvitt harang helyébe öntették a bodrogkeresztúri és szegi református hívek. No.5147.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.