Látnivalók

A taktabáji református templom

A mai templom építése előtti időből semmit nem tudunk. De feltehető, hogy a faluban élt egyik legreformátusabb és legmagyarabb főúri családnak volt egy házi kápolnája, amelyben a jobbágyok is állhattak az istentiszteletek alatt. Báji Patay Sámuel helybeli főbirtokos építtette fel 1782-83-ban Magyarország egyetlen főúri barokk templomát, a keleti homlokzatból kicsit kilépő 24 m magas órapárkányos tornyávalegyütt.

A templom nyugati vége félkörívesen zárul. A mennyezet két csehsüveg boltozatból, a záróív félboltozatból áll. A nyílásokat hatalmas pillérkötegek választják el egymástól, amik a karzaton is folytatódnak. A karzat közepe ívesen domborodik előre. Kétoldalt két-két, a hajó végén egy kosáríves ablak ad jó világítást. A szószék copf stílusban készült. A rokokó falfestmények egyidősek a templommal. A belső festés ízléses, gazdagon díszített, jó színhatású. Az egyik süvegboltozaton a Patay család kastélya látható címerükkel együtt. Orgonája valamikor a Rákóczi-családé volt, később a Patay kastély orgonája lett. 1867-ben renoválták a templomot és bejárati előcsarnokot építettek. A templom kriptájába temették a Patay család tagjait. A hagyomány szerint a mai úrasztalán írták alá a Szatmári-békét (1711). 2000 körül a templomot szépen felújították. A templom falain a templomot építtető főúr verseit olvashatjuk. A II. világháborúban rekvirált harangjának felirata ez volt: „Saulként földre sujtál Istenünk, Pállal felkelve buzgóbbak leszünk! Öntette a báji református egyház a haza oltárára szentelt harangja helyébe az 1922. évben.”

A 200 (62 cm) és 78 kg-os (53 cm) harangjait Szlezák László öntötte Bp-en, a nagy felirata: „Öntette báji Patay Sámuel házastársa Udvarhelyi Mária a báji ref. ekklézsiának anno 1743. Átöntette báji Patay József és neje szirmai és szirmabe-senyői Szirmay Anna. 1922.”A kicsié: „Anna harang. Harangozzál kis harang az élőknek, és hűséges megemlékezéssel a holtaknak. Öntette Isten dicsőségére báji Patay Józsefné született szirmai és szirmabesenyői. Báj 1931.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.