Látnivalók

A sajókápolnai református templom

1317 után bukkan fel neve. 1332-ben Szent Mártonról nevezett egyháza volt. Az 1555. évi török dúlás után néptelenné vált a falu. Hazatelepülő lakói 1577-ben már református egyházat alkottak és használni kezdték a középkori kőtemplomot. Az 1595-ös összeírás a templomot a reformátusok birtokában találta.

1693-ban a hívek vármegyei segítséggel javították templomukat. Az építés miatt ebben az időben felmentették a lakosokat a vármegyének teljesítendő fuvar alól. 1719-ben harangláb készült. 1732-33-ban még a régi templomot használták. 1743-ban harangot vettek, 1761-ben új fa haranglábat építettek. 1807-13 között építették mai templomot a régi helyére, keleti homlokzat előtti tornyát is megépítették a templom falainak a magasságáig. Egy 1827-es tűzben leégett a templom, a harangláb, az iskola, és a falu 75 háza. A harangok elolvadtak. A templom újjáépítéséhez az egész országban gyűjtést folytattak, az adományokból 1829-re lett készen a templom. Még abban az évben öntettek egy 91 kg-os harangot, melyet haranglábra helyeztek. 1841-ben egy másik harangot is öntettek. 1842-ben állítottak egy erősebb haranglábat a két harangnak, és renoválták a templomot. 1894-ben lett lelkésze Szuhay Benedek lebontatta a csonka tornyot, és 1895-96-ban felépíttette annak helyére a mai, 32 m magas barokk sisakú új tornyot, új szószéket készítettek. A belső famennyezet egyszínűre mázolt és kazettás jellegű. A régi torony köveiből a templom köré kerítést raktak, bele földet hordtak és rá élő sövényt ültettek. 1816-26 között lelkésze volt Egressy Pál.

A 220 kg-os (75 cm) harangját Seltenhofer Frigyes öntötte Sopronban, felirata: „Ha szavamat halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. Öntették a sajókápolnai ref. egyház hívei közadakozásból Isten dicsőségére 1931. évben, Fekete Lajos lelkész, Tóth György gondnok, Barkász Bertalan tanító, Kovács Károly, Pálcza József, Soós Károly, Soós Lajos, Szikszai András, Szikszai Péter, Szobonya Péter, Tardi József presbiterek idejében.” A 101 kg-osat (55 cm) 1923-ban a Bp-i Hm készítette Rincker által, felirata: „Isten dicsőségére a sajókápolnai ref. egyház részére öntették Szikszai József és neje Soós Zsuzsánna.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.