Látnivalók

A rásonyi református templom

1938-ban egyesítették Rásony, Abaújsáp és Szárazberencs nevű falukat a fenti néven. Mi itt a rásonyi templomról beszélünk. A román kori templom két szakaszban épült. Korábbi, nyugati része feltehetően a XII században készült, alsó kváderköves falazaton téglafalazással, sarkain falpillérekkel, nyugati homlokzatánál egykori kegyúri karzaton emelkedő toronnyal, amelynek csak homlokoldala maradt meg az oromfalban.

Ennek alján lefaragott román oszlopbélletes kapuzat egyik oldala és lefaragott íve került elő, fölötte a belsőből karzat fölötti magasságban nyíló fülke átmenő íve, a tetőtérben pedig formatéglákból készült ikerablak. A déli oldalon három tölcséres román lőrésablakot tártunk fel, ezek közül a keleti teljes egészében ép, a középsőnek félkörös záradéka maradt meg, a nyugatinak a bal káváját szélesítéssel kibontották és záradékát megemelték. A későbbi, feltehetően XIII. századi keleti kőfalazatú épületrészen három ablak került elő, többé-kevésbé eredeti alakjában, továbbá egy déli bejárat, amelynek kőkerete csak egyoldalt maradt meg. Belső fülkéjének áthidaló boltozatát a felette bontott XIX. századi ablakokkal részben megsemmisítették. A XIII. században kelet felé történt meghosszabbítással bővítették a feltehetően félköríves korábbi szentély helyét. A később megépített második templomrész szentélye is félköríves. Ez a szentélyzáródás csak a XIV. századig volt szokásos, a XV. században már gyakoribb lett az egyenes zárás. Mindkét rész ablakai román koriak. Bár a templom 1595-ben romos volt, az összeírásban református templomként szerepelt. Ugyancsak e században az Abaúj-Torna vármegyében működő tizenegy iskola közül az alábbi öt református: Alsóvadász, Bőd, Gönc, Rásony és Szikszó. Az 1696. évi összeíráskor is a reformátusoké a templom. 1669-ben felújították a templomot. 1737-ben ülőpadokat és barokk szószéket készítettek. 1760-ban famennyezetet, 1926-ban palafedést, 1957-ben pedig külső és belső tatarozást végeztek. A diadalív nyílásszélessége3,88 méter, rajta freskómaradvány van. A belső famennyezete kék színűre van festve. A templom a temetőben áll. A templomtól egy km-re a parókia előtt áll az 1784-ben négyzetes alapon épített 14 m magas fa harangláb. Emelete kissé visszaugró, kisebb négyzet alaprajzú, felül és oldalanként 2-2 íves záródású nyílással. Gúla alakú sisakja van.

A 100 kg-os (56 cm) harang felirata: „Isten dicsőségére készítette a Rásonysápi református énekkar az 1926. esztendőben, öntötte Walser Ferenc, Bp.” A 50 kg-os (44 cm) felirata: „Ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket! Isten dicsőségére öntette a rásonyi ev. ref. egyháznak ragyóci Csoma Mária, 1898. Újjáöntették a rásonysápi hívek. Öntötte Szlezák László harangöntőde, Bp-en,1954.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.