Látnivalók

A nyomári református templom

1332-ben Szent Mihályról nevezett temploma volt. A XVI. század második felében a törökök többször is elpusztították a falut. Lakói 1610 körül telepedtek vissza és már reformátusok voltak, kijavították és használatba vették a középkori kőtemplomot. A török hódoltság végére ismét elnéptelenedett a falu, földesurai 1690 után népesítették be a falut református és katholikus lakókkal.

1760-ban a mait megelőző templom javítása folyt, de nem tudjuk, hogy az a régi kőtemplom volt-e, vagy más. Az 1825-i tűzben a falu és a templom leégett. Az új templom felépítésére Magyarországon és Erdélyben gyűjtést engedélyezett a Helytartó Tanács. 1825-29 között épült fel a régi temetőben a templom, amikor a falu még a szemközti hegyoldalon települt (ma a templom körül van). Nyugati homlokzat előtti tornyát 1876-ban építették s ugyanakkor ki kellett cserélni a templom mennyezetét is. A belsőnek sík, vakolt mennyezete s keleti végén egyenes záródása van.

A 201 kg-os (73 cm) harangot Szlezák László öntötte 1931-ben Bp-en, felirata: „Isten dicsőségére, az elesett hősök emlékére Bencze István és neje Kovács Borbála adományából és az Amerikában gyűjtött adományokból öntette a nyomári református egyház.” A 106 kg-osat (58 cm) Novotny Antal 1912-ben Temesvárott, felirata: „A nyomári református egyház részére készült.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.