Látnivalók

A noszvaji református templom

Neve 1248-ban bukkan fel, de románkori temploma a XII. században épült, s a következő században félköríves román stílusú szentéllyel bővítették, átmeneti stílusban boltozták és festették. Szentélyét a XV. században két boltmezős gótikus szentéllyé építették át. Egy kapukeretét megőrizték a mai templomban.

1552-ben a törökök teljesen elpusztították a falut, lakossága a XVI. század derekán reformátussá lett és a templomot 1558-tól használta. A törökvilág-végi felszabadító hadjáratok idején újra elhagyottá lett a falu (1683-96), de 1700-ban már javították a templomot, ekkor készítették harmatos szépségű festett kazettás mennyezetét. Kőfalat is építettek a templom köré, ekkor szűnt meg a körülötte használt temető. A kazettákat 1734-ben újrafestették. Tornya zárt fa toronysisakos volt. Ez a templom a XX. század eleji modernizálásnak esett áldozatul, bár ritkaságszámba menő műemléke volt Magyarországnak, teljesen elbontották 1928-ban. A bontott templomnak 200 db köve van az egri Vármúzeum kőtárában, a többit beépítették az új templomba. A leszedett kazettás mennyezet tábláiból 34 tábla meg van, ezeket 1962-ben restaurálták. A kazettákon a növényi díszítések mellett szokatlanul sok állat alak volt ábrázolva. 18 kazetta növényi díszítésű, egy feliratos, egy nap-hold-csillagokkal és feliratos, tizenkettő állatalakos (szarvas, hal, szirén, gólya, pelikán és liba van rajtuk) négy életfával kapcsolatos, egy szőlőtő és egy ekevas ábrázolású. A megszűnt középkori temető részleges feltárása során hat rétegben találtak sírokat, közöttük a legrégebbi II. Ulászló korabeli volt. A jelenlegi templomot 1928-29-ben építették keleti homlokzat előtti tornyával. A régi templom egyik kapukeretét is beépítették a templomba. Manzardosan megtört tetővel, belül háromnegyed részben körbefutó betonkarzatával jelleg nélküli csarnoktemplomot sikerült építeni. A mennyezete vakolt. Az egy méter átmérőjű úrasztala carrarai fehér márványból készült.

A 130 kg-os (67 cm) harangot ismeretlen helyen öntötték, felirata: „Ad gloriam Dei et usum ecclesiae reform. Noszvajiensis pro zelo peocuranti nobilis etc. magnifica Christina Bossányi anno 1741 die 10 Januari. Sub. V. D. ministri eusdem eccl. Rever et Nob. Joanne Szabó alias Csáti.” A 75 kg-os (48 cm) felirata: „A noszvaji ref. gyülekezet közadakozásából 1922. Harangművek öntött engem Budapesten F. W. Rincker által No.4242.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.