Látnivalók

A nagybarcai református templom

Neve 1287-ben Felbarca formában bukkan fel. Román stílusban épült temploma a XIII. században, mely a XVI. században a lakossággal együtt reformátussá lett. Az 1595-ös összeírás is erról szól. 1597-ben lelkésze volt. 1903-ban ezt írták a templomról: "A kerek záródású, szentéllyel bíró és még a XIII. században épült templom eredeti állapotában van. Tornyának négy oldalán igen szép románkori ikerablakok vannak, sisakja alatt körbefutó deszkázott folyosó van."

A templom belsejét többször átalakították. Festett famennyezetét, karzatát és padjait legutóbb 1808-ban festették újra. A szószék felett faragott, áttört korona, tetején fiát etető pelikán madár van kifaragva. Ez a keletelt szentélyű templom a XX. század eleji modernizálásnak esett áldozatul. 1905-ben átalakították, teljesen megváltoztatták a templom addigi formáját. Az eredeti románkori tornyot a földig lerombolták, s helyére új alapra építették a mai, nyugati homlokzat előtti 33 m magas tornyot. Félköríves szentélyét és támfalait lebontották, kazettás famennyezetét megsemmisítették, románkori ablakait átformálták. Szép szószékkoronája eltűnt. Csupán falainak egy része maradt változtatás nélkül, így a templom belseje ma aránytalanul magas, mennyezete vakolt. A torony alatt látjuk a II. világháborús hősök emléktábláit.

Három harangja van. A 250 kg-os (80 cm) felirata: „Féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget. Jel. 14: 7. Az élőket hívogatom, a holtakat elsiratom. Az 1925-ben készült, 1944-ben megrepedt 250 kg-os harangot 1958-ban újjáöntötte Szlezák Ráfael Rákospalotán.” A 100 kg-os (57 cm) harang közel 500 éves, felirata háromszor egymás után: „O Rex Gloriae Veni Cum Pace” („Ó dicsőség királya, jöjj el békével.” A gagybátori harang után ez az egyházkerületünk második legrégebbi harangja.) A 73 kg-os (52 cm) felirata: „Az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. V. Móz. 32: 3. Az 1933-ban készült és 1957-ben megrepedt harangot 1958-ban újraöntette a nagybarcai református gyülekezet Szlezák Ráfael harangöntő által Rákospalotán.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.