Látnivalók

A kovácsvágási református templom

Az 1595-ös összeírás idején református temploma volt, de erről többet nem tudunk. 1692-ben fatemplomot javítottak, ezt az egyik ajtófélfa felirata adja hírül, amit így véstek be „Restauratum Tempore Pastoris Samuelise Tsernátonyi 1692 Per Stefanum Molnár!”

E fatemplomot 1807-ben bontották le. A jelenlegi templomot 1807-15 között építtették késő barokk stílusban a déli homlokzat előtti 34 m magas toronnyal. A templom padlóját terméskő lapokkal burkolták. A templomot a mennyezeti felírás szerint 1886-ban újították. A belső mennyezete három csehsüveg boltozatos, a templom északi vége egyenes záródású. Az oldalbejáró (cinterem) ajtaján olvassuk: „Ajánlotta Ns. Szegedikis János és neje szül. Hörcsik Zsuzsánna. Fáradozunk! Tulajdon kezeinkkel munkálkodván! I. Kor. 4:12.” Az 1822-ben készült szószékkoronája országosan is páratlan szépségű. Csúcsán menekülő aranyszarvast látunk. Egy helybeli kegyes asszony csináltatta férje vadász-szenvedélye miatt. Férje ugyanis nem volt templomlátogató ember, s felesége állandó nógatására azt felelte: majd fogok járni a templomba, ha ott is látok szarvast! A község 1730-as pecsétjén is szerepel ez a szarvas. Ezt a szószékkoronát megújította özv. Kulcsár Jánosné 1931-ben.

A 195 kg-os (69 cm) harangot a Bp-i Hm készítette, felirata: „Isten dicsőségére öntette a kovácsvágási református egyház 1923-ik évben.” A 75 kg-os (44 cm) felirata: „Ns. Bodnár Pál úr saját költségén a k.vágási református egyház részére. Öntötte Egry Ferenc Kisgeőczben1890.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.