Látnivalók

Az izsófalvai református templom

A falut 1950-ig Disznóshorvátnak nevezték. Szülöttjéről, Izsó Miklós szobrászművészről nevezték Izsófalvának. A XVI. század második felében reformátussá lett lakosság használta a középkori kőtemplomot. Az 1595-ös összeírás református templomáról szól.

A török pusztítások miatt elnéptelenedett a falu, majd 1735 után telepedtek be új református lakói. 1746-ban minden lakosa református volt. 1746-ban lebontották a régi templom szentélyét és sekrestyéjét, az anyagával pótolták a templom romos részeit. 1774-ben meghosszabbították a hajót. 1864-81 között új templomot építtettek. A keleti, homlokzat előtti 27 m magas tornyot 1896-ban építették, a templomot 1928-ban felújították. A belső mennyezete boltozatos és vakolt.

A 280 kg-os (88 cm) harangot a Bp-i Hm készítette, felirata: „Isten dicsőségére öntette a disznóshorváti református egyház hívei 1925-ik évben. No.5360. ”A 150 kg-os (68 cm) felirata: „Isten dicsőségére öntette Veres József prezsbiter és neje Kisvarga Margit a református gyülekezet részére Négyessi Magdolna lelkészsége idején, 1994. Gombos Miklós Őrbottyán.” A 83 kg-osat (54 cm) Novotny Antal öntötte Temesvárott, felirata: „Isten dicsőségére készíttette a disznóshorváti református egyház az 1913-ik évben mellétei Barna Gyula lelkész, Kőrösi Antal tanító és Fodor Zsigmond gondnok hivataloskodása, továbbá: Danyi András, Elek József, Fodor József, Gál András, Gál József, Gál Pál, Kalinka István, Szarka Péter, Réti János, B. Varga János, Kisvarga Gedeon, Vécsey Ferenc, Vécsey István presbiterek idejében.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.