Látnivalók

A hídvégardói református templom

Középkori temploma a XVI. századtól református lett. Ez a templom 1681-ben a katholikusok által elfoglalt templomok listáján szerepelt. 1712-ben egy másik templomot is elvettek a katholikusok a reformátusoktól. Mai temploma 1794-97-ben épült déli homlokzat előtti zömök tornyával.

A karzat mellvédjére ezt írták: „E ház 1834-ben hamuba boríttatott, Ezer837-ben viszont megújíttatott. E hely Szent legyen, Szentlelket itt kiki vegyen, Tiszteld a Jehovát, mint a Seregeknek Urát.” 1986-ban új formájú toronysisakot építettek. A templom belsejének mennyezete festett farostlemez.

A 100 kg-os (57 cm) harangjának felirata: „Közadakozásból öntették a hídvégardói ref. egyház hívei, 1924. Harangművek öntött engem Budapesten F. W. Rincker által.” A 80 kg-os (51 cm) felirata: „A Hídvég-Ardói ev. ref. egyház részére öntette Lovász Juliánna 1882. évben. Öntötték és felszerelték Pozdech József utódai: Thúry János és Kosts Imre Budapesten…”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.