Látnivalók

A hernádszurdoki református templom

A község neve 1234 óta ismert. Középkori történetét nem ismerjük. A templom 1681-ben az elfoglalt templomok listáján szerepelt. 1696-ban fatemploma volt. Később egy paticsfalú, zsindelytetős templom égett le. Jelenlegi temploma 1785-ben épült keleti, homlokzati tornyával együtt.

Az 1822. évi felújítás előtt ezt az írást lehetett olvasni a mennyezetén: „1. Viselt ez időben prédikátorságot Bódis József, kurátorságot Lengyel Mihály uram.2. Atemplom mikor épült? Volt 85. esztendő, melyre költséget maga tett a kis eccla Szurdokon, nem is vett másoktól semmi pénzt, újjítása így lött.” Az utóbbi javítások ideje 1885. 1931. és1985. Abelső térnek vakolt, boltozatos mennyezete van. Az orgonája a II. világháborúban tönkrement.

A 258 kg-os (76 cm) harangot a Bp-i Hm készítette, felirata: „Isten dicsőségére készíttetett a hernádszurdoki ref. egyházközség részére, 1922. No.4441.”A 130 kg-osat (60 cm) Novotny Antal öntötte Temesvárott, felirata: „Isten dicsőségére,1898. Ahernádszurdoki ev., ref. egyház részére öntette Muszi János és neje Nánási Zsuzsánna, No.1377.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.