Látnivalók

A hernádkaki református templom

1302-ben kolostora volt a falunak. De 500 év története azonban homályban van. Az előző templom 1802-ben épült fel, a különálló harangláb pedig 1822-ben. Az építési költségek nagyobb részét a közbirtokosok vállalták, a nép fuvarral, munkával és pár krajcáros hozzájárulással segített.

Nem tudjuk elképzelni, hogy ezt a templomot miért kellett a haranglábbal együtt 1937-ben lebontani, de bizonyára a XX. századi modernizációs törekvéseknek hatása volt a fő oka. Az új templomot 1938-39-ben építettek, belsejének boltozatos mennyezete vakolt, déli homlokzat előtti tornya 25 m magas.

Három harangja van. A 295 kg-os (83 cm) és a 180 kg-os (71 cm) harangjait Szlezák László öntötte Bp-en, a nagy felirata: „Ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Zsid.3:15. Készíttette a hernádkaki ref. egyház hívei áldozatkészségéből Isten dicsőségére az Úrnak 1938. esztendejében.” A kisebbiké: „Készíttette a hernádkaki ref. nőegylet s más jószívű adakozóknak áldozat-készségéből Isten dicsőségére az Úrnak 1938. esztendejében. Az Úrnak dicsőségét hirdessétek, amíg eljövend.” A 60 kg-os (48 cm) felirata: „A kaki ref. szent eklesia készíttette saját költségen, 1860. Öntötte Korrentsch Márk Egerben.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.