Látnivalók

A harsányi református templom

A falu 1556-ban elpusztult, de 1576-ra református lakókkal újra népesült, kik önálló egyházat alkottak. Az 1595-ös összeírás szerint református templomuk volt. 1719-ben lelkésze katholizált, és a templomot is elvették a reformátusoktól.

1720-ban a gönci származású Héczey Dániel református lelkésznek és Újhelyi János iskolarektornak a közreműködésével igyekeztek a nyilvános református vallásgyakorlatot helyreállítani. 1744 körül a reformátusok egy gazda házában tartották istentiszteleteiket, de elűzték őket, így azok más falubeli családokkal együtt Tiszaigar pusztára költöztek. A reformátusok csak 1800-ban tudtak új templomot építeni maguknak, ez azonban 90 év alatt annyira megromlott, hogy életveszélyessége miatt 1890-ben le kellett bontani. A jelenlegi templomot nyugati homlokzat előtti tornyával együtt készült el 1890-ben. A templom mennyezete sík, vakolt, 1987-ben szépen felújították a templomot.

Az 500 kg-os (81 cm) „Rozália” nevű harangot Szlezák László öntötte 1921-ben Budapesten, felirata: „Isten dicsőségére öntette a borsodharsányi ref. egyház részére Kiss György János és neje Benke Székely Erzsébet és leánya Zsófia…” A 153 kg-os (60 cm) felirata: „Öntetett MDCCCXXXIIdik esztendőben Dobsinán Burger Lőrincz által a harsányi reformata szent ecclesia közköltségén.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.