Látnivalók

A hangácsi református templom

A falunak 1595-ben református temploma volt. 1621-ben önálló református egyház. A XVII. század végetől a Szathmáry-Király család volt a falu földbirtokosa. Segítségükkel épült 1695-ben paticsból és fából az újabb templom, amit 1726-ban körülkerítettek.

1761-ben Szathmáry-Király György – az egyházkerület és a Sárospataki Főiskola főgondnoka – saját költségén haranglábat építtetett a templom mellé. Ez a templom és harangláb a mai templommal szembeni portán állt 1881-ig. A Szathmáry-Király család építtetett egy kastélyt magának az akkori templommal szembeni mesterséges dombon, 1730-40 között. Amikor a XIX. század második felében kihalt ez a patrónus család, az egyház az innen elszármazott örökösöktől megvette ezt a házat, és 1882-85 között a kastélyon végzett átépítésekkel kialakították a templom mai formáját, mely a nyugati homlokzat előtti toronnyal egyszerre készült el. A torony alatt sírkamra van, itt nyugszanak az egykori patrónusok hamvai. Az alapkő alatt egy olajjal telt üvegben az egyházkerületi, az egyházmegyei és az egyházközségi vezetők nevei vannak felírva, továbbá régebbi pénzeket helyeztek el. A szószék koronája 1736-ban készült. Az új templom felszentelése úgy történt, hogy az istentisztelet a régi templomban kezdődött el, amikor elbúcsúzott a nép a két évszázadig használt templomtól, a tisztes gyülekezet átvonult az új templomba és folytatták az istentiszteletet. A templom keleten félkörívesen záródik. A templom belső falán láthatjuk a patrónus család 1885-ben elhelyezett emléktábláját. A templomon 1986-88 között teljes külső és belső felújítást végeztek, a szép formájú toronysisak jellegtelen gúlasisakot kapott, a mennyezet lakkozott hajópallóból készült.

A 150 kg-os (62 cm) harangot Ducsák István öntötte 1958-ban Őrszentmiklóson, felirata: „Az Isten szeretet. I .Ján.9:7. Isten dicsőségére ajánlja a hangácsi reformátusok közös áldozathozatala.” A 75 kg-osat (50 cm) Szlezák László Bp-en, felirata: „Isten dicsőségére a hazáért hősi halált halt ifjú Fazekas István emlékére, Hangács 1927.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.