Látnivalók

A göncruszkai református templom

A falu nevét először a Váradi Regestrum említi, 1219-ben. A helység ebben az időben egyike volt a vizsolyi ispánsághoz tartozó tíz királynéi német telepes falunak. Ma is meglévő temploma román stílusban épült a XII-XIII. századokban, amit fallal kerítettek körül.

Papját 1317-ben említik először. A templomot a XIV. században gótikus stílusban bővítették. Majd a XVI. században református használatba került, csak a Thököly-szabadságharc előtt volt kis ideig a katholikusoké. Rabutin császári generális 1686-ban felégette a falut, de lakói 1696-ig folyamatosan visszatértek lakóhelyükre, és a templom a mai napig a reformátusoké. A szószéket 1708-ban Vay Zsigmond készíttette. 1721-ben még megvoltak a templomban a képek, a szentélyben a fali fülkék a kenetek és ampullák őrzésére és a sekrestye. 1774-ig temetkeztek a templom köré. A templomnak a középkorban nyugati homlokzat előtti tornya volt, mely a pusztító évszázadok alatt ledűlt, alapjai ma is láthatók. A templomot 1780-85 között barokk stílusban átalakították, ekkor nyerte el mai formáját. 1780-ban állítottak fel egy haranglábat, majd 1785-ben készült a szószékkorona, a számrakó tábla, és egy régi festett pad. A templom három részből áll: legnagyobb a nyugati, 9×9 méteres szabálytalan négyzet alakú nagy hajó, a középső rész 6×8 méteres, és a félköríves keleti szentély 4×4 méteres. A teljes belső hossza21 méter. A szentélyen román stílű rézsűablakok vannak. A középső részt mindkét oldalon támfalak erősítik, pedig a falak egyébként is elég vastagok (80-130 cm). A templom északi oldalán vannak a sekrestye alapfalai és a kriptabejárat, amelyet 1663-ban befalaztak, de 1985-ben megtaláltak. A templomot eredetileg kváderkövekből építették, de a sima kőfalat 1865-ben csákánnyal bevagdalták, hogy megálljon rajta a vakolat. A nyugati falon van egy hajdan volt torony felőli befalazott bejárat. A templom mai egyetlen déli bejárata egyszerű tagozatú, csúcsíves. A nyugati oromfal fölött van a kis huszártornyocska, amely inkább csak dísznek készült 1865-ben, mert harang nincs benne. Belül a szószék az ép diadalívhez csatlakozik. A belső tér famennyezetét 1939-ben bontották le és készítettek helyette sík, vakolt mennyezetet. A templomtól déli irányban 800 méterre, a parókia udvarán áll az 1934-ben épített11 métermagas harangtorony, ebben vannak a harangok. Nagy Lajos király (1342-82) építtetett a Borsó hegy tövében egy pálos kolostort Szent Katalin tiszteletére. Ez az idők során tönkrement, de néhány liliomos díszítésű faragott köve megmaradt, amelyek néhány lelkész sírkövével együtt itt láthatók a templomkertben.

A 180 kg-os (70 cm) harangot Szlezák László öntötte 1934-ben Bp-en, felirata: „Isten dicsőségére adományozta a göncruszkai református egyháznak Pajkos Istvánné Árvai Anna, Nagy Lajos lelkész és ifj. Patay József főgondnok idejében, az Úrnak 1934-ik esztendejében.” A 85 kg-os (46 cm) felirata: „Gloria in excelsis Deo anno1708.”

***

Forrás: Várady József templomos könyvei
További információk:

http://www.kondo.shp.hu/hpc/web.php?a=kondo&o=templomoskonyvek_0rb1

Települések

Kiemelt ajánlatunk

Sárospatak / Kiállítás

Bibliakiállítás Sárospatakon


Nagyobb térképre váltás

Látogasson el a Biblia évének jegyében készült Biblia kiállításra a Nagykönyvtár dísztermébe.