Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Márk 14,1-11 - Jó illat Jézus dicsőségére

A mai igerész két teljesen eltérő indítékkal cselekvő embert állít elénk. Az egyik egy asszony, aki Jézus lábát drága olajjal keni meg. 

Az olaj és a tárolására szolgáló valószínűleg márvány edényke értéke körülbelül egy éves jövedelemnek felelt meg. Ez az asszony Jézusnak adja mindenét, amije csak van. Tette odaadó szeretetét jelzi.

A másik egy férfi. Júdás egy a tizenkét tanítvány közül. Panaszkodik az asszony tette után a pazarlás miatt. Belső motivációja azonban nem a szegények feletti aggodalom, hanem saját pénzéhsége (vö. Jn 12,4- 6). Belső magatartásának van folytatása: elárulja Jézust ellenségeinek 30 ezüstpénzért (vö. Mt 26,14). Ez az összeg körülbelül egy havi bérnek felel meg.

Elképzelem, milyen jó illat lehetett a házban, amikor az asszony a drága kenetet Jézusra öntötte. Nekem is van valamim, amit Jézusért “kiönthetek”, az iránta érzett szeretet jeleként. Adottságaimat, tehetségemet vethetem be, adhatok anyagi javaimból, megoszthatom időmet felebarátaimmal, megnyithatom házamat. Ha minden nő örömmel és teljes szívéből kiönti, amije csak van, csodálatos illattal telik meg a levegő, Jézus örömére és dicsőségére.rss

Napi lelki táplálék

„Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged…” Jn 17,1b

Lk 22,7–38

Az utolsó vacsoráról szóló szentírási beszámolót ma úgy olvashatjuk, hogy szem előtt tartjuk: a haláltól valóban megszabadító „Páskabárány” (7) maga Jézus. 

tovább

(4) „Fordítsd jóra sorsunkat, Uram…” (Zsoltárok 126)

ISTEN NÉPÉNEK TAPASZTALATA…

– 1. Isten népe már megtapasztalta, milyen az, amikor az Úr hatalmasan cselekszik népéért, és jóra fordítja megnyomorított életüket (3).

tovább

LUKÁCS 22,63–71 - Felmérhetetlen

2004-ben a Magyar mozikba is megérkezett a vitatott amerikai „Passió” című film, amely nagyon brutálisan mutatja be Jézus bántalmazását és a keresztre feszítést. 

tovább

2018. április 9.

Köréje gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. (Márk 7:1-2)

tovább

V.Sipos Ida: HÚSVÉT

Az Úr halott. Nagy csönd a tájon
Mint tompa élettelen álom
És jönnek a hű asszonyok,
És hoznak drága kenetet
És hoznak drága könnyeket,
Virágorcákon harmatot.

tovább