Napi lelki táplálék

Verselő

Istenes versek, minden hétre a tirek.hu Verselő rovatában. Küldje el Ön is kedvencét ide: tirektartalom@gmail.com

Makra Ildikó: Régi én

Ó-emberem újra meg újra előkerül,
S bár harcolok ellene szüntelenül,
Mindig alul maradok.
A víz van felül, s a tajtékzó habok.

S mikor a bűntől már összeroskadok,
Eszembe jut egy Ige:
Ne álljatok ellen a gonosznak!
S hogy ne legyek szikkadt venyige,
Mit nyaldosó lángok közé dobnak,
Az Úr segítségéért esdek.
Hiszen ha rám gonosz erők lesnek,
Egyedül Ő segíthet.
S mindebben a legszebb,
Hogy csak Rá kell bíznom magam,
S a legfájóbb seb is eltűnik nyomtalan.

Ó-emberem újra múlttá válik,
Megkapom mindazt, mire lelkem áhít,
S megszűnik a félelem.
Erejében nem kétkedem.
A földöntúli nyugalom,
Mint lenge rózsaszirom ellep.

S mindehhez csupán
Az Ő segítsége kellett.


rss

Napi lelki táplálék

…mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, állhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Kol 4,12b

Kol 4,7–18

A levél utolsó verseiben Pál apostol felsorolja a munkatársait, szolgatársait, szeretett és hűséges barátait Krisztusban. 

 

tovább

(17) „…az oroszlánok vermébe dobták.” (Dániel 6,2–18)

Dániel „nagy hivatalra” jutott, amikor Dárius király főkormányzója lett. Dánielben „rendkívüli” Lélek (4), azaz Isten Lelke munkált, amit a király és Dániel főkormányzó társai is észrevettek. Isten Lelkének munkája látszik, mint a Nap ragyogása. Dárius király így megbízott Dánielben, ragaszkodott hozzá, ezért országa élére akarta állítani őt (6,1–4).

tovább

EZÉKIEL 11,14-21 - Új szív

A hátramaradt jeruzsálemiek lenézik a deportáltakat.Az Ószövetségben Isten jelenlétét szorosan összekapcsolták a templom épületével. Aki Isten közelében kíván lenni, oda kell jönnie. 

tovább

2017. november 11. szombat

Személyes gondoskodás

Az én Atyám a szőlőműves. (Jn 15,1)

 

tovább

Leleszi Balázs Károly: Találkozás

Messzi, nagy vándorlásaimból sebes lábakkal
s rongyos ingben érkeztem - megkeresni a Mestert.
Megpihentem hát az olajfák lágy hűvösében,
mert így mondták jöttömben a kérges kezű halászok,
szakállas juhpásztorok s a szolgáló asszonyok:
bizton erre visz majd az útja - a Városba.

tovább