Napi lelki táplálék

Verselő

Istenes versek, minden hétre a tirek.hu Verselő rovatában. Küldje el Ön is kedvencét ide: tirektartalom@gmail.com

Nádasdi Éva: Zsoltár

Tele van az élet jóval: kenyérrel, tisztával, sóval.

Adjál, Uram, menedéket, adjál, Uram, tisztább létet.
Adjál, Uram, nyugodalmat, vándornak, hogy vándorolhat,
éhezőnek adjál étket, s töröljél el minden vétket.

Félutamon szólok hozzád: közel legyél, Istenország. Adjál, Uram – enyhet adni: ne kelljen így megfáradni Földi létem jaj-siralmas: vagyok bárány, vagyok farkas. Adjál, Uram, menedéket: félelmemül ne rakj fészket. Fiókád – én – elesetten keresgéllek elveszetten. Szép új napot kéne fonni, gyerekekről gondoskodni: család, béke, galamb, alma, s cifraságom fogadalma: néked, Uram, felajánlom sok álságos cifraságom. Adjál nekem Uram – békét, add az ember menedékét; segíts nekem, Uram, árván: vagyok félben a szivárvány; Uram, hallgatlak a szélben, eme végső menedékben: nem kell dohány, nem kell talmi, csak én tudjak irgalmazni; vegyél el a terheimből, adjál többet terveimből; társat kérek, menedéket: terveimben rakjál fészket; Tudjak, Uram, úgy szeretni: vesztes ügyben nem elveszni: ügyeimet félbe hagytam, magamnak nem irgalmaztam: bepanaszlom magam Néked: enyhítsd meg a vereséget: segíts, Uram, úgy szeretni: emberek közt – ember lenni.


rss

Napi lelki táplálék

A sikemiek fejére is visszahárította Isten minden gonoszságukat, és beteljesedett rajtuk Jótámnak, Jerubbaal fiának az átka. Bír 9,57

2Móz 10

A fáraó tragikus alakjában felismerhetjük a hatalmához, illetve a saját igazához, vétkéhez foggal-körömmel ragaszkodó, konok embert. 

tovább

(27) „Mindnyájan megbotránkoztok…” (Márk 14,26–42)

A tanítványok megbotránkozása azt jelenti, hogy Jézus szenvedése és halála során gyengeségük, gyarlóságuk, hitetlenségük legyőzi őket, miközben kiderül, hogy Jézus-követésük nem bír el ekkora erőpróbát. 

 

tovább

LUKÁCS 8,34–39 - Félelmet keltő hatalom

A gadaraiak tehetetlenek voltak a megszállottal szemben: legnagyobb erőfeszítéseik is eredménytelenül végződtek (29). Most viszont hallják és látják, hogy Jézus teljhatalommal megszabadítja ezt a férfit! 

tovább

2018. július 7.

Bizalom és hit

... hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám.” (Máté 8,8)

 

tovább

Nemes Nagy Ágnes: Patak

Én Istenem, te szép, hives patak,
Hová futottál, szökdeltél előlem?
Hol csillapítsam buzgó szomjamat?
S hogy bocsássak meg néked eltünőben?
Zegzúgos csermely! Éppen ott apadsz,
Ahol a szomj legperzselőbb a hőben,
S idegen-légiónyi kín fakaszt
Új kínt csupán, de nem forrást a kőben.
 

tovább