Napi lelki táplálék

Verselő

Istenes versek, minden hétre a tirek.hu Verselő rovatában. Küldje el Ön is kedvencét ide: tirektartalom@gmail.com

Sinka György: Seregeknek hatalmas...

Seregeknek hatalmas nagy királya,
Könyörgésem székedet megtalálja,
Mert szívemet sok bú állja,
Olyan bűntől, mint megterhelt gálya.

Ím előtted megaláztam magamat,
Földre hajtván szomorodott orcámat;
Halld meg, Atyám, csendes szómat,
Add meg szívből kívánt lelki jómat. 

Ne vess el hát az én sok bűneimért,
Ne is büntess háládatlanságomért,
De sőt inkább szent fiadért,
Kegyelmezz meg érdemes kínjáért.

Kihez hajtsam búba merült fejemet?
Ki tölti bé megsebhedett szívemet?
Ha te is elhagysz engemet,
Elveszek, ha nem szánod lelkemet.

Az én lelkem reszket előtted állván,
Mint a gyenge levél nyárfának ágán,
Ellened tett bűnöm látván,
Gyászban járván sír s kegyelmet kíván.

Gyakran szívből folyamodom elődbe,
Könyörgésem hasson fel az egekbe;
Uram, hadd jusson elődbe,
Vétkeimet temesd a tengerbe.

Örök Isten, felette irgalmas vagy,
Megtérőkhöz kegyelmed is igen nagy;
Engem, talpig bűnöst ne hagyj,
Vígasztalást inkább szívemnek adj.

Engem bűnöst, hiszen földből formáltál,
Töredelmes cserép helyre állattál,
Sokszor sok bűnért sujtoltál,
Addig vertél, míg hozzád hajtottál.

Reám vigyázz a szép felvont egekből,
Dicsőséges királyi szent székedből;
Halld meg, mert könyörgök szívből,
Mosogass meg undok vétkeimből.

Gyarló szívem magasztalja nevedet,
Hogy pokolra nem eresztéd lelkemet;
Megbocsátád vétkeimet,
Melyért áldlak, édes Istenemet.  

 


rss

Napi lelki táplálék

Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. ApCsel 2,26-27

Bír 20,1–28

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. 

tovább

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL.

– 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a mára, mégpedig magára alkalmazta azt a mában (Lukács 4,15–17). 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább