Napi lelki táplálék

Verselő

Istenes versek, minden hétre a tirek.hu Verselő rovatában. Küldje el Ön is kedvencét ide: tirektartalom@gmail.com

Sinka György: Seregeknek hatalmas...

Seregeknek hatalmas nagy királya,
Könyörgésem székedet megtalálja,
Mert szívemet sok bú állja,
Olyan bűntől, mint megterhelt gálya.

Ím előtted megaláztam magamat,
Földre hajtván szomorodott orcámat;
Halld meg, Atyám, csendes szómat,
Add meg szívből kívánt lelki jómat. 

Ne vess el hát az én sok bűneimért,
Ne is büntess háládatlanságomért,
De sőt inkább szent fiadért,
Kegyelmezz meg érdemes kínjáért.

Kihez hajtsam búba merült fejemet?
Ki tölti bé megsebhedett szívemet?
Ha te is elhagysz engemet,
Elveszek, ha nem szánod lelkemet.

Az én lelkem reszket előtted állván,
Mint a gyenge levél nyárfának ágán,
Ellened tett bűnöm látván,
Gyászban járván sír s kegyelmet kíván.

Gyakran szívből folyamodom elődbe,
Könyörgésem hasson fel az egekbe;
Uram, hadd jusson elődbe,
Vétkeimet temesd a tengerbe.

Örök Isten, felette irgalmas vagy,
Megtérőkhöz kegyelmed is igen nagy;
Engem, talpig bűnöst ne hagyj,
Vígasztalást inkább szívemnek adj.

Engem bűnöst, hiszen földből formáltál,
Töredelmes cserép helyre állattál,
Sokszor sok bűnért sujtoltál,
Addig vertél, míg hozzád hajtottál.

Reám vigyázz a szép felvont egekből,
Dicsőséges királyi szent székedből;
Halld meg, mert könyörgök szívből,
Mosogass meg undok vétkeimből.

Gyarló szívem magasztalja nevedet,
Hogy pokolra nem eresztéd lelkemet;
Megbocsátád vétkeimet,
Melyért áldlak, édes Istenemet.  

 


rss

Napi lelki táplálék

Az igazságra és csakis az igazságra törekedj, hogy életben maradj, és megtarthasd birtokodban azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked. 5Móz 16,20

1Móz 30,1–24

Isten Jákób számára elkészített áldásai megsokszorozódtak, hiszen nemcsak Lea és Ráhel, hanem Bilha és Zilpa életében is áldássá lettek. 

tovább

(32) „…felnő és nagyobb lesz minden veteménynél…” (Márk 4,30–34)

KICSI KEZDET, ÁLDOTT BETELJESEDÉS.

– 1. Jézus példázatban szólt tanítványaihoz (30). Őnekik Jézus meg is magyarázta a képet, a történetet, ezáltal pontosan megértették a példázatot, az pedig még inkább megvilágította számukra Jézus igehirdetésének üzenetét (33–34).

tovább

LUKÁCS 11,9–13 - Isten Lelke gondoskodik a sikeres kommunikációról

Isten akkor nem utasít el kéréseket? Ez nem túlzás? Hányszor éltem már meg, hogy Isten mintha nem hallotta volna meg a kéréseimet. Ezért csalódott voltam. De ezekben a helyzetekben mindig növekedtem a hitben. 

tovább

2017. június 1. csütörtök

Hogyan legeltet Isten?

Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az ÚR. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell. (Ez 34,15-16)

tovább

Nádasdi Éva: Zsoltár

Tele van az élet jóval: kenyérrel, tisztával, sóval.

Adjál, Uram, menedéket, adjál, Uram, tisztább létet.
Adjál, Uram, nyugodalmat, vándornak, hogy vándorolhat,
éhezőnek adjál étket, s töröljél el minden vétket.

tovább