Napi lelki táplálék

Verselő

Istenes versek, minden hétre a tirek.hu Verselő rovatában. Küldje el Ön is kedvencét ide: tirektartalom@gmail.com

Nemes Nagy Ágnes: Patak

Én Istenem, te szép, hives patak,
Hová futottál, szökdeltél előlem?
Hol csillapítsam buzgó szomjamat?
S hogy bocsássak meg néked eltünőben?
Zegzúgos csermely! Éppen ott apadsz,
Ahol a szomj legperzselőbb a hőben,
S idegen-légiónyi kín fakaszt
Új kínt csupán, de nem forrást a kőben.
 

Három vadkacsa úszik a vizen, A part hosszát a király fia járja. A feketékre céloz – úgy hiszem, Már itt a szél – s a fehéret találja. A víz egyetlen vadkacsát viszen, – Már itt a szél! – habszínfehér a szárnya. De iszonyúbb – itt a szél, úgy hiszem – Ha néhanap a feketét találja.   Legalább biztosan repülj, golyó! Húszezer éve szoktatunk a rendre. – A takaró szegélyén indigó- 68 Színű betűkkel állt nyomtatva: „elme”. És indigó-színben foltosodó Az elmeosztály rácsa közt a gyenge Vénájú kar, különben, mint a hó, Ha olvad, – és szétolvadt. Ez a rendje.   Ne vígy kórházba, ne engedj oda! Iszonyú szag búvik az ételekben. De jobb talán a rendőrőrszoba? Szűköl a test, hogy vére, csontja freccsen, Vagy jobb abroncs-bontó éjszaka, Hol szétárad az elkerülhetetlen, S az ember csak füleli, tétova: Hogy bugyborog a szív a rettenetben.   Hová futottál, szép, hives patak? A deli szarvas képe hol a habban? A hab vadkacsát úsztatón dagad, Vagy gyenge vénán bujdokol apadtan, Freccsen a vér, a rémület fakad, Az éjszakai abroncs szertepattan – Hogy csillapítsam buzgó szomjamat, S bocsássam meg, mi megbocsáthatatlan?


rss

Napi lelki táplálék

Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült… ApCsel 9,31a

Ruth 3

„Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen... derék asszony vagy” (11). Bóáz kifejezésre juttatja, milyen fontos számára Ruth. 

tovább

(31) „Az egyháznak…békessége volt: eközben épült…” (Apostolok cselekedetei 9,31–43)

– István megkövezése után, a jeruzsálemi gyülekezet üldözése a hívek javát szolgálta, mert a szétszóródott hívek több gyülekezetben, „egyházban” élve benépesítették egész Júdeát, Galileát, Samáriát (31). Jusson eszünkbe, hogy javunkat szolgálja a nyomorúság is! (Zsoltárok 138,8; Ézsaiás 38,17)

tovább

ÁMÓSZ 9,11–15 - Jövő

Ámósz könyve sok kritikát tartalmaz Isten népével szemben és tele van ítéletüzenetekkel. De itt nincs vége: Isten története választott népével nem elűzetéssel és pusztulással ér véget. 

tovább

2017. augusztus 13. vasárnap

Kicsoda Jézus Krisztus? – Örökös

Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta: A fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között: Ez az örökös: gyertek, öljük meg, és azután mienk lesz az öröksége. (Mt 21,37-38)

 

tovább

Ratkó József: Jelek

Fába róva, vagy földbe ütve
mindenütt hagytunk egy jelet
arról, hogy arra jártunk, bajba,
háborúba vert emberek.

S nem azért, hogy rettegjenek.

tovább