Napi lelki táplálék

Verselő

Istenes versek, minden hétre a tirek.hu Verselő rovatában. Küldje el Ön is kedvencét ide: tirektartalom@gmail.com

Leleszi Balázs Károly: Találkozás

Messzi, nagy vándorlásaimból sebes lábakkal
s rongyos ingben érkeztem - megkeresni a Mestert.
Megpihentem hát az olajfák lágy hűvösében,
mert így mondták jöttömben a kérges kezű halászok,
szakállas juhpásztorok s a szolgáló asszonyok:
bizton erre visz majd az útja - a Városba.

...Gondoltam, ha találkoznánk és megállna mennyei
tisztaságában mellettem, én bíz' megkérdezném tőle:
miért vagyok én ily' szélfútta szegény-legény,
miért könnyes és tövisektől szaggatott az életem?
Akartam is, hogy lássa Jézus Úr, milyen porlepte
fáradsággal és veszendő fiatalsággal várom Őt.

Megkérném szépen, üljünk le ide, egymással
szembe a zöldellő fűbe és beszéljen hozzám,
mondja el nekem, amit még nem tudok Róla:
gyermekkoráról, Édesatyjáról, az Országról;
magyarázza meg példázatait, hogy megfeleljen
szívem és ne kérdezzem: miért élek, mi végre?

Töprengésemben az ég azúrkékjébe néztem... S bent,
legbelül, szívem rejtekében, a lélek titokzatos
galileai tájain - Valaki közelgett; léptei nyomán
minden virág kiegyenesedett; szemeiben boldog,
hatalmas találkozások; jött, hogy elfoglalja
hófehér trónját, mély igei-áramlásban - a Szeretet.


rss

Napi lelki táplálék

Jézus így válaszolt: Menj el, a te fiad él! Jn 4,50a

Lk 1,1–25

Zakariás megnémítását „nyilvános büntetésnek” érezhetjük. Mégsem vált nevetségessé, és nem botránkoztak meg rajta. 

tovább

2) „Ezékiás megörült a követeknek…” (Ézsaiás 39)

Meródak-Baladán az Asszíriát majdan felváltó Babiloni Birodalom megalapítójának tekinthető. Asszíria Kr. e. 745-ben foglalta el Babilóniát. A babiloni ellenállás hőse Meródak-Baladán lett, aki Kr. e. 721-ben jutott hatalomra, és Kr. e. 712-ben látogatta meg Ezékiást, Júda királyát, akiben szövetségest keresett maga mellé, Asszíria ellenében.

tovább

Lukács 6,46–49 - A tettek mezejére!

Anyaként át tudom érezni azt a bizonyos bosszúságot, amely Jézus szavaiból itt kihallatszik. Milyen gyakran szenvedek hétköznapjaimban gyermekeim szelektív hallása miatt! 

tovább

2018. január 27. szombat

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. (Jn 15:14)

 

tovább

Lukátsi Vilma: Téli dal

Dér alatt didereg a pázsit,
hosszúcsőrű fekete madár
könnyű lábbal ide-oda jár,
kár, kár, kár .... 

tovább