Napi lelki táplálék

Verselő

Istenes versek, minden hétre a tirek.hu Verselő rovatában. Küldje el Ön is kedvencét ide: tirektartalom@gmail.com

Leleszi Balázs Károly: Találkozás

Messzi, nagy vándorlásaimból sebes lábakkal
s rongyos ingben érkeztem - megkeresni a Mestert.
Megpihentem hát az olajfák lágy hűvösében,
mert így mondták jöttömben a kérges kezű halászok,
szakállas juhpásztorok s a szolgáló asszonyok:
bizton erre visz majd az útja - a Városba.

...Gondoltam, ha találkoznánk és megállna mennyei
tisztaságában mellettem, én bíz' megkérdezném tőle:
miért vagyok én ily' szélfútta szegény-legény,
miért könnyes és tövisektől szaggatott az életem?
Akartam is, hogy lássa Jézus Úr, milyen porlepte
fáradsággal és veszendő fiatalsággal várom Őt.

Megkérném szépen, üljünk le ide, egymással
szembe a zöldellő fűbe és beszéljen hozzám,
mondja el nekem, amit még nem tudok Róla:
gyermekkoráról, Édesatyjáról, az Országról;
magyarázza meg példázatait, hogy megfeleljen
szívem és ne kérdezzem: miért élek, mi végre?

Töprengésemben az ég azúrkékjébe néztem... S bent,
legbelül, szívem rejtekében, a lélek titokzatos
galileai tájain - Valaki közelgett; léptei nyomán
minden virág kiegyenesedett; szemeiben boldog,
hatalmas találkozások; jött, hogy elfoglalja
hófehér trónját, mély igei-áramlásban - a Szeretet.


rss

Napi lelki táplálék

Gedeon azonban ezt mondta az Istennek: Ne haragudj meg reám, ha még egyszer szólok! Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjúfürttel… Bír 6,39a

2Móz 6,1–13

„…visszaemlékezem szövetségemre” (5). Isten az engedelmesség feltétele alatt a legképtelenebb helyzetből szabadítja ki népét. Nem a körülmények nagysága számít, hanem az, hogy Isten minden létező terhelő körülménynél hatalmasabb. 

tovább

(38) „Őrizkedjetek az írástudóktól…” (Márk 12,35–44)

MI A BAJ AZ ÍRÁSTUDÓKKAL?

– 1. Nem az a baj az írástudókkal, hogy az első helyeken, a főhelyeken ülnek. Van, amikor annak az ideje van, hogy az ember első helyeken üljön, de az felelősséggel jár. 

tovább

LUKÁCS 8,4–15 - Elképzelhetetlen hozam

Vidéken élek egy tanya szomszédságában. Naponta látom, ahogy gazdálkodik a szomszédom. Nemsokára itt a búzaaratás ideje. 

tovább

2018. július 2.

A Lélek segít

„Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodással.”(Róma 8,26).

 

tovább

R. Berde Mária: Imádság imádságért

Csarnokaid most zúgnak, mint a méhes.
Eléd járul a testi-lelki éhes
Mind, mind, ki magát irgalmadba szánta.
- Hídfőre így gyűl poklos, béna, sánta. -

Van, ki anyagot koldul: vackot, étket.
Más bocsánatra tart fekete vétket.
Vagy kicsikarna tőled csudatételt:
Törvényeid alól pártos kivételt.

tovább