Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

2Sám 18,19–32

„Épségben van-e az a fiú, Absolon?” (29.32). Dávid a legfontosabb kérdést teszi fel, mert egy személyben király és apa. A hadsereg parancsnokának, Jóábnak Absolon egy lázadó. 

Jézus egy személyben Fiú és Király. Absolon mint elutasított fiú lázad. Jézus mint engedelmes Fiú éppen a mi elutasítottságunk árát fizette meg. Nem az elkeseredés, nem a megbántottság, hanem a szeretetben való engedelmesség tanít meg győztes küzdelemre apákat és fiakat, anyákat és leányokat, testvéreket, felekezeteket, nemzedékeket.

2Kor 6,1–10

Mk 2,23–28

Zsolt 91     

RÉ 91 MRÉ 91

**

Imádkozzunk egyházunk társadalmi missziójáért.

Hálaáldozatunkkal támogassuk a Református Missziói Központ szolgálatát.

Magyarné Balogh Erzsébetrss

Napi lelki táplálék

Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet… 1Tim 6,12

Jób 26

Miközben a mi Urunk „elrejtőzködő Isten”, eltakarta trónusát, aközben hatalma abban is megmutatkozik, hogy a természet felett is úr. Rácsodálkozhatunk értelmére, amely szétzúzza a szörnyeteget, kezére, amely átdöfi a kígyót. 

 

tovább

(8) „…egészen elfogott a szánalom.” (Hóseás 11)

Szánalmas az életünk! Szánalmas az én életem és szánalmas a te életed is; mindenkié, minden emberé, minden népé, Isten népéé is. Szánalmas még az is, ahogy tiltakoznál a megállapítás ellen, netán kikérnéd magadnak.

tovább

ÉZSAIÁS 56,1-2.6-7 - Határok nélkül

2016 nyarán barátokat látogattam meg Albániában. Együtt mentünk vasárnap reggel egy evangélikus istentiszteletre. Szép volt albánul hallani azokat a dalokat, melyeket angolul ismertem. 

tovább

2017. december 5. kedd

„Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok…” (Fil 1:3)

 

tovább

Venyercsán László: Ki várni tud

Oly jó Istenre csendben várni –
Istennel rövid a messzi út,
hisz nemcsak az út, a cél is Ő,
s nem veszít időt, ki várni tud.

tovább