Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Lk 9,37–50

Jézus korában sem volt másként, mint napjainkban, szeretünk ön-magunkról többet gondolni, mint akik vagyunk. 

A tanítványok belevesznek a fontosság keresésébe, ördögöt akarnak űzni, de kiderül, hogy nincs hozzá erejük. A szolgálatuk ereje nem saját magukban van, mint gondolták. Jézus éppen ezért, szinte sokkolóan, egy kis-gyermeket állít eléjük azért, hogy tanuljanak az ő Istenbe vetett hitéből és reménységéből. Az isteni mérce láthatóan egészen más. Vajon van-e bennünk alázat, hogy tanuljunk a másiktól, esetleg pont egy gyermektől, a gyermekünktől?

RÉ 227 MRÉ 373                                                                 

Péld 1,1–19

Kónya Ákosrss

Napi lelki táplálék

Jézus így válaszolt: Menj el, a te fiad él! Jn 4,50a

Lk 1,1–25

Zakariás megnémítását „nyilvános büntetésnek” érezhetjük. Mégsem vált nevetségessé, és nem botránkoztak meg rajta. 

tovább

2) „Ezékiás megörült a követeknek…” (Ézsaiás 39)

Meródak-Baladán az Asszíriát majdan felváltó Babiloni Birodalom megalapítójának tekinthető. Asszíria Kr. e. 745-ben foglalta el Babilóniát. A babiloni ellenállás hőse Meródak-Baladán lett, aki Kr. e. 721-ben jutott hatalomra, és Kr. e. 712-ben látogatta meg Ezékiást, Júda királyát, akiben szövetségest keresett maga mellé, Asszíria ellenében.

tovább

Lukács 6,46–49 - A tettek mezejére!

Anyaként át tudom érezni azt a bizonyos bosszúságot, amely Jézus szavaiból itt kihallatszik. Milyen gyakran szenvedek hétköznapjaimban gyermekeim szelektív hallása miatt! 

tovább

2018. január 27. szombat

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. (Jn 15:14)

 

tovább

Lukátsi Vilma: Téli dal

Dér alatt didereg a pázsit,
hosszúcsőrű fekete madár
könnyű lábbal ide-oda jár,
kár, kár, kár .... 

tovább