Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Jel 14,14–20

„És láttam…” (14), hogy a felhőn ülő aratni, az oltártól kijövő pedig szüretelni fog. Mindaz, ami a földön terem, betakarításra kerül. Ennek ideje Isten kezében van. Ő az aratás ura! 

A földön valaha élt emberi-ség fele ma élő kortársunk. Ezt látva fontos tudnunk, hogy közeledik az aratás órája! „…kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munká-sokat az aratásába” (Mt 9,38). Ugyanakkor a szüret és a borsajtó képe figyelmeztet a bekövetkező ítéletre. Legyen folyamatos és hangsúlyos imatémánk az üdvtörténeti jelentőségű aratás és a szüret ideje.

RÉ 364 MRÉ 321

Ézs 27

Rácz Lajosrss

Napi lelki táplálék

Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek: ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. 2Thessz 3,10

Jób 18

Bildád szerint félelem, nyomorúság, betegség, halál Jóbra és a hozzá hasonlókra. Bildád úgy ítélkezik, hogy pont a lényeget téveszti el. Azt hiszi, Jób nem akar Istenről tudni. 

tovább

(5) „…az utolsó napokban.” (Hóseás 3)

Az utolsó időket mindig félelmetes időszakként értelmezzük. Ezzel kapcsolatos dörgedelmeink gyakran hűtlenek Isten kijelentéséhez, nem feltétlenül az idevonatkozó igei idézeteket illetően, hanem a hangsúlyeltolódás miatt. Saját, gyarló emberi indulatunk soha nem keveredhetne bele Isten üzenetének hirdetésébe.

tovább

1 THESSZALONIKA 2,17-3,5 - Akit nem látunk, azt könnyen elfelejtjük

Véget ért egy szilveszteri szabadság. Egy héten keresztül énekeltünk, imádkoztunk, Bibliát olvastunk, kirándultunk, síeltünk. Részt vettünk egymás életében, sok bizalmas dolgot elmondtunk egymásnak. 

tovább

2017. november 27. hétfő

Rendezzük dolgainkat!

„Amikor Jákób föltekintett, látta, hogy már jön is Ézsau, és négyszáz férfi van vele. Ekkor szétosztotta a gyermekeket Lea, Ráhel és a két szolgálóleány mellé. Előreállította a szolgálóleányokat és gyermekeiket, mögéjük Leát és gyermekeit, ezek mögé Ráhelt és Józsefet. Ő maga előttük ment, és hétszer borult le a földre, amíg a bátyjához ért.”(1Móz 33, 1-3)

 

tovább

Nagy Méda: Magasztalás

Vagy. Léted sugárzó fénye ott ragyog
minden ember szemén.
A fűszál harmatában is Te tükröződöl,
és a fák lombkoronája is a Te neved suttogja.

tovább