Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Jel 14,14–20

„És láttam…” (14), hogy a felhőn ülő aratni, az oltártól kijövő pedig szüretelni fog. Mindaz, ami a földön terem, betakarításra kerül. Ennek ideje Isten kezében van. Ő az aratás ura! 

A földön valaha élt emberi-ség fele ma élő kortársunk. Ezt látva fontos tudnunk, hogy közeledik az aratás órája! „…kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munká-sokat az aratásába” (Mt 9,38). Ugyanakkor a szüret és a borsajtó képe figyelmeztet a bekövetkező ítéletre. Legyen folyamatos és hangsúlyos imatémánk az üdvtörténeti jelentőségű aratás és a szüret ideje.

RÉ 364 MRÉ 321

Ézs 27

Rácz Lajos



rss

Napi lelki táplálék

Gedeon azonban ezt mondta az Istennek: Ne haragudj meg reám, ha még egyszer szólok! Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjúfürttel… Bír 6,39a

2Móz 6,1–13

„…visszaemlékezem szövetségemre” (5). Isten az engedelmesség feltétele alatt a legképtelenebb helyzetből szabadítja ki népét. Nem a körülmények nagysága számít, hanem az, hogy Isten minden létező terhelő körülménynél hatalmasabb. 

tovább

(38) „Őrizkedjetek az írástudóktól…” (Márk 12,35–44)

MI A BAJ AZ ÍRÁSTUDÓKKAL?

– 1. Nem az a baj az írástudókkal, hogy az első helyeken, a főhelyeken ülnek. Van, amikor annak az ideje van, hogy az ember első helyeken üljön, de az felelősséggel jár. 

tovább

LUKÁCS 8,4–15 - Elképzelhetetlen hozam

Vidéken élek egy tanya szomszédságában. Naponta látom, ahogy gazdálkodik a szomszédom. Nemsokára itt a búzaaratás ideje. 

tovább

2018. július 2.

A Lélek segít

„Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodással.”(Róma 8,26).

 

tovább

R. Berde Mária: Imádság imádságért

Csarnokaid most zúgnak, mint a méhes.
Eléd járul a testi-lelki éhes
Mind, mind, ki magát irgalmadba szánta.
- Hídfőre így gyűl poklos, béna, sánta. -

Van, ki anyagot koldul: vackot, étket.
Más bocsánatra tart fekete vétket.
Vagy kicsikarna tőled csudatételt:
Törvényeid alól pártos kivételt.

tovább