Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2019. február 23. szombat

 Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR, egészen úgy, ahogyan tett őse, Dávid. 4Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes készített; mert Izráel fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. (2Kir 18:3-4)

Ezékiás király összevetette Isten törvényeit saját és a nép életének gyakorlatával. Látta, hogy bizonyos pontokon kiigazításra szorulnak a dolgok. Ezért megszüntette az áldozóhalmokat, ahol nem Istennek mutattak be áldozatot a nép tagjai, hanem bálványoknak. Vagyis kidobta, amire nem volt szükség, ami nem az élő Istenhez vitte közel az embereket. Megtett egy olyan dolgot, amit előtte jó pár király hosszú ideig nem mert megtenni. Volt ehhez hitbeli bátorsága.

A mi életünk nem szorul kiigazításra? Nincs benne egy vagy több olyan dolog, amit megtűrünk benne, pedig Isten Igéje szerint ki kellene dobni? Érdemes az Ige fényébe beleállítani életünket, családunkat, munkánkat, gyülekezetünket és azt, ami nem Istennek tetsző, kidobni belőle. Még akkor is, ha régóta benne van. Akkor is, ha fájdalmas valaminek az összetörése, kidobása. Ne felejtsük el, következménye van mindennek életünkben.

Kicsinek látszó bűnök megtűrése is következményekkel jár. Mindig rossz következményekkel. Hosszú távon egészen biztosan. Az Istennek tetszőt választani pedig áldásokkal jár, melyek tagadhatatlanul nehézségeket is jelentenek, hiszen bűnös énünk szereti a megszokottat, a kényelmeset, de az Úr útján járni nem kényelmes élet, hanem felelősségteljes és bizalmat kívánó. (Katona Béla)

***

Imádság:

Istenem! Te mutass rá, hogy mit kell kidobjak az életemből, mert nincs a te tetszésedre és adj erőt ahhoz is, hogy képes legyek ezt megtenni. Ámen

***

A nap gondolata:

Igazán akarom, hogy Isten akarata legyen meg az életemben?rss

Napi lelki táplálék

Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. Jn 10,9

Lk 11,33–54

„Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek” (41). Jézus követésében az a legcsodálatosabb, hogy azt is megszólítja, aki a spirituális teljességre törekszik, és azt is, akinek az igazi kegyesség a szegények és elesettek megsegítésében tárul fel (Jak 1,27).

tovább

(1) „…ha kezességet vállaltál…” (Példabeszédek 6)

– Feleségem áldott, szorgos keze mindig megnyugtat. Ez a kéz figyelmeztet arra, hogy az Úr kezében vagyunk, Jézus Krisztusban vagyunk, aki kezességet vállalt értünk.

tovább

Lukács 20,1–8 - Teljhatalom és emberektől való félelem közt

Jézus teljhatalommal tanít. Ezt mindannyian érzik, még az ellenségei is. Istentől kapta a megbízatását. Ezért nem hagyja, hogy az emberek megkérdőjelezzék azt. Azt teszi, amit tennie kell. 

tovább

2018. március 2.

„Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten.” (1Mózes 5,24)

tovább

Tanka János: Tavaszodik

Köszönöm neked ezt a percet,
én Istenem, hogy víg vagyok,
hogy hó olvad a lágy barázdán,
a mogyoró is bomlik sárgán,
s az égből azúr-illatok

felhője csap szívem tavába
s vitorláit ezernyi cél
hajrázó hittel újra bontja;
mint türelmetlen feslő bodza
melegszem napod fényinél,

tovább