Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2019. február 14. csütörtök

„Nem számoltatták el azokat az embereket, akikre rábízták a pénzt, hogy a munkavezetőknek adják, mert azok híven jártak el.” (2Kir 12:16)

Egy-egy templom épülete kapcsán azt, hogy mit kellene tenni, sokan el tudják mondani, de vannak-e az Isten tetszését ebben is kereső és megvalósító emberek? Egy templom felújításához felelősökre, tervezőre, pénzre és dolgos kezekre egyaránt szükség van. Jóás király a papokra helyezte a felelősséget, akik adakozást hirdettek. Elég nehézkesen mentek a dolgok. Nem volt valami dicséretes a hozzáállás. A papok részéről semmiképpen sem. 

Az adományok mégis összegyűlnek, kivitelezők is kerülnek, elkészül a munka. Igénk ezt állapítja meg: „Nem számoltatták el azokat az embereket, akikre rábízták a pénzt, hogy a munkavezetőknek adják, mert azok híven jártak el.” Ezt a fejezetet végigolvasva fontos dolgokat tudtunk meg a 40 évet uralkodó Jóásról, a hanyag hozzáállású papokról, az adakozó közösségről, de az, hogy nem számoltatták el azokat, akikre rábízták a pénzt, mert azok híven jártak el, mindent visz.

Ez a mondat becsületről, tisztességről, hűségről, jellemről szól. Akkoriban nem írtak hosszú és bonyolult szerződéseket, nem az apró betűs rész volt a legfontosabb. A munkát elvégezték, ahogy vállalták és ígérték. A rájuk bízott pénzzel jól sáfárkodtak, nem lenyúlták. Legyen hitbeli megerősödésünkre ez az Ige! (Katona Béla)

***

Imádság:

Uram! A kis és a nagy dolgokban egyaránt szeretnék hűnek bizonyulni, hiszen te mindent tudsz és látsz. Ámen

***

A nap gondolata:

Isten a legkevésbé sem törődik azzal, hogy mennyit adunk neki. Ő inkább azzal törődik, hogy milyen hozzáállással és szívvel adjuk, amit adunk. Ha nem hitből tesszük, inkább ne adjunk semmit, mert akkor semmi haszna sincs. Istennek nincs szüksége a pénzünkre, Ő a szívünket szeretné.

 rss

Napi lelki táplálék

„Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök.” Jn 9,41b

Lk 10,21–42

Mária és Márta történetében a figyelem, a hallgatás és a hétköznapi tevékenységek soha véget nem érő sora feszül egymásnak.

tovább

(5) „Bízzál az Úrban…” (Példabeszédek 3)

– Minden aranynál és ezüstnél „hasznosabb” (14): bízni az Úrban (5), aki teremtette, megváltó szeretetében megalapozta ezt a világot (19). Minden áldás, azaz a teljes élet forrása csakis az örökkévaló Isten. Kegyelmi állapot, ha megtalálhatjuk az Urat, megragadhatjuk az Ő irgalmát, és Őrá támaszkodhatunk! (18)

tovább

Lukács 19,41–44 - Az együttérzés könnyei

Jézus a város pillanatnyi hangulatán túl látja a nagyobb összefüggéseket is. Ő tudja, hogy a tömeg éljenzése csak felületes, és hamarosan „Feszítsd meg!” kiáltásokba fog átcsapni. 

tovább

2019. február 28. kedd

Megtérés 1.

Jól hallom Efraim kesergését: Megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy, URam, az én Istenem! (Jer 31,18)

 

tovább

Vas István: Aki éjszaka ment Jézushoz

Éjszaka, hogy meg ne lássák.
Elvégre nem akárki volt.
Főember a zsidók között.
De Nikodémusz nem ügyeskedő ész,
Okosságtól korlátolt értelem:
 

tovább