Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2019. február 14. csütörtök

„Nem számoltatták el azokat az embereket, akikre rábízták a pénzt, hogy a munkavezetőknek adják, mert azok híven jártak el.” (2Kir 12:16)

Egy-egy templom épülete kapcsán azt, hogy mit kellene tenni, sokan el tudják mondani, de vannak-e az Isten tetszését ebben is kereső és megvalósító emberek? Egy templom felújításához felelősökre, tervezőre, pénzre és dolgos kezekre egyaránt szükség van. Jóás király a papokra helyezte a felelősséget, akik adakozást hirdettek. Elég nehézkesen mentek a dolgok. Nem volt valami dicséretes a hozzáállás. A papok részéről semmiképpen sem. 

Az adományok mégis összegyűlnek, kivitelezők is kerülnek, elkészül a munka. Igénk ezt állapítja meg: „Nem számoltatták el azokat az embereket, akikre rábízták a pénzt, hogy a munkavezetőknek adják, mert azok híven jártak el.” Ezt a fejezetet végigolvasva fontos dolgokat tudtunk meg a 40 évet uralkodó Jóásról, a hanyag hozzáállású papokról, az adakozó közösségről, de az, hogy nem számoltatták el azokat, akikre rábízták a pénzt, mert azok híven jártak el, mindent visz.

Ez a mondat becsületről, tisztességről, hűségről, jellemről szól. Akkoriban nem írtak hosszú és bonyolult szerződéseket, nem az apró betűs rész volt a legfontosabb. A munkát elvégezték, ahogy vállalták és ígérték. A rájuk bízott pénzzel jól sáfárkodtak, nem lenyúlták. Legyen hitbeli megerősödésünkre ez az Ige! (Katona Béla)

***

Imádság:

Uram! A kis és a nagy dolgokban egyaránt szeretnék hűnek bizonyulni, hiszen te mindent tudsz és látsz. Ámen

***

A nap gondolata:

Isten a legkevésbé sem törődik azzal, hogy mennyit adunk neki. Ő inkább azzal törődik, hogy milyen hozzáállással és szívvel adjuk, amit adunk. Ha nem hitből tesszük, inkább ne adjunk semmit, mert akkor semmi haszna sincs. Istennek nincs szüksége a pénzünkre, Ő a szívünket szeretné.

 rss

Napi lelki táplálék

…így szólt az udvari főember: „Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? ApCsel 8,36b

2Móz 39

„A köveken Izráel fiainak a nevei voltak: …mindegyiken egy-egy törzs neve volt, a tizenkét törzsnek megfelelően” (14). A hósen viselésével a főpap szüntelenül a szíve fölött hordozta népe minden egyes tagját.

tovább

(35) „…az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust.” (Apostolok cselekedetei 8,26–40)

Fülöp új célt, új szolgálatot kapott a gázai út mellett. Erre szükség is volt Simon mágus esete miatt, amelyet Fülöp kudarcként élhetett meg, hiszen gazdagon megáldott samáriai missziója megbicsaklott Simon mágus miatt… Egy ember mennyi mindent tönkretehet! 

tovább

ÁMÓSZ 5,4 - Istenkeresés és élet

„Engem keressetek és éltek!” – így szól ez a vers Luther fordításában. A „keresés” szóra egy nyomozó képe jelenik meg előttem nagyítóval a kezében. 

tovább

2017. augusztus 9. szerda

Kicsoda Jézus Krisztus? – Szolga

Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál.”  (Lk 22,27) Hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. (Fil 2,7)

tovább

Gerzsenyi Sándor: Mindenki téged keres

Becsöngetett egy imbolygó alak.
TÉGED keresett, gondolom.
Tudják ezek, kitől remélhető
Néhány forintnyi irgalom.

tovább