Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2019. február 12. kedd

Jóás egész életében azt tette, amit helyesnek tartott az ÚR, mivel erre tanította Jójádá főpap… Jóás ezt mondta a papoknak: A szent adományokból eredő összes pénzt, amit az ÚR házába visznek, a forgalomban levő pénzt, azt a pénzt, amelyet fejenként rónak ki becslés szerint, továbbá mindazt a pénzt, amit az emberek szívük szerint visznek az ÚR házába, vegyék magukhoz a papok, mindegyik a maga ismerősétől, azután javíttassák ki a templom rongálódásait. (2Kir 12:3.5-6)

Jóás király felelősnek érezte magát Isten népe és az Isten háza iránt isMiért, nem mindegy, hogyan néz ki egy templom? – kérdezhetjük. Én úgy látom, hogy egy-egy közösség templomának állapota a gyülekezet tagjainak lelkiállapotáról is árulkodik.

Kétségkívül sokat változott a világ ennek tekintetében az elmúlt évezredekben, de még az elmúlt évtizedekben is. Míg korábban önerőből templomot építettek és újítottak a gyülekezetek, manapság mindenütt a pályázatra és a nagy összegű támogatásra várnak. Ha gond van, valaki oldja meg, ha nem elég tiszta, valaki takarítsa ki, ha hideg van, fűtsünk, mindegy miből. Érdemes megkérdezni önmagunktól, hogy mennyire fontos nekem a gyülekezetem és az általa fenntartott templom? – hogy a többi épületről ne is szóljak. Meglátszik-e az áldozathozatalomban a hitbeli felelősségem? (Katona Béla)

***

Imádság:

Uram! Adj látó szemet, mellyel észreveszem azt, amit előre tudok mozdítani gyülekezetemben. Ámen

***

A nap gondolata:

Ne aggódj az egyház jövője miatt, hanem légy jelen a gyülekezetedben!rss

Napi lelki táplálék

Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett. Jn 8,15

Jn 8,12–20

„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben...” (12). Tolsztoj szerint Jézus Krisztus olyan fényforrás ebben a világban, aki nélkül sötétség lenne. 

tovább

(18) „…Isten szolgálatába állították…” (Ezsdrás 6,13–22)

ISTEN SZOLGÁLATÁBAN ÁLLUNK.

– 1. Ebben a szolgálatban megőriz és megvéd bennünket a mi Urunk. Ehhez még a világi felsőbbséget is felhasználhatja. Így ígéretünk van arra, hogy ebben a szolgálatban hűséggel elvégezhetjük azt, amit Urunk ránk bízott, ahogy Isten népe akkor, ott elkezdhette és befejezhette a templom újjáépítését. A magunk helyén mi is elkezdhetjük és befejezhetjük a magunk részét az Isten országának építésében. Isten épít, mi csak eszközei vagyunk (13–15).

tovább

Zsoltárok 19,1–7 - Szavak nélkül is megérteni

Az országban, ahol jelenleg lakunk, sok minden tönkrement, csúnya, piszkos, elromlott, megromlott, elhagyatott. 

tovább

2019. február 19. kedd

„Nem számoltatták el azokat az embereket, akikre rábízták a pénzt, hogy a munkavezetőknek adják, mert azok híven jártak el.” (2Kir 12:16)

 

tovább

Antal Ferenc: A kopár fa

Láttam egy fát,
Magas volt és kopár,
Ágai közt elsurrant
A szellő,
S átröppent felette
A madár.

Szomorú volt a kép,
Kopár fa, levéltelen,
Az élete reménytelen.

tovább