Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2019. február 12. kedd

Jóás egész életében azt tette, amit helyesnek tartott az ÚR, mivel erre tanította Jójádá főpap… Jóás ezt mondta a papoknak: A szent adományokból eredő összes pénzt, amit az ÚR házába visznek, a forgalomban levő pénzt, azt a pénzt, amelyet fejenként rónak ki becslés szerint, továbbá mindazt a pénzt, amit az emberek szívük szerint visznek az ÚR házába, vegyék magukhoz a papok, mindegyik a maga ismerősétől, azután javíttassák ki a templom rongálódásait. (2Kir 12:3.5-6)

Jóás király felelősnek érezte magát Isten népe és az Isten háza iránt isMiért, nem mindegy, hogyan néz ki egy templom? – kérdezhetjük. Én úgy látom, hogy egy-egy közösség templomának állapota a gyülekezet tagjainak lelkiállapotáról is árulkodik.

Kétségkívül sokat változott a világ ennek tekintetében az elmúlt évezredekben, de még az elmúlt évtizedekben is. Míg korábban önerőből templomot építettek és újítottak a gyülekezetek, manapság mindenütt a pályázatra és a nagy összegű támogatásra várnak. Ha gond van, valaki oldja meg, ha nem elég tiszta, valaki takarítsa ki, ha hideg van, fűtsünk, mindegy miből. Érdemes megkérdezni önmagunktól, hogy mennyire fontos nekem a gyülekezetem és az általa fenntartott templom? – hogy a többi épületről ne is szóljak. Meglátszik-e az áldozathozatalomban a hitbeli felelősségem? (Katona Béla)

***

Imádság:

Uram! Adj látó szemet, mellyel észreveszem azt, amit előre tudok mozdítani gyülekezetemben. Ámen

***

A nap gondolata:

Ne aggódj az egyház jövője miatt, hanem légy jelen a gyülekezetedben!rss

Napi lelki táplálék

És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. ApCsel 11,21

1Krón 27

„Jónátán, Dávid nagybátyja tanácsadó volt, értelmes és írástudó ember...” (32). Mai igeszakaszunk Izráel hadseregparancsnokait, törzseinek vezetőit, a királyi vagyon gondozóit, valamint a király tanácsadóit sorolja fel. 

tovább

(20) „…hirdették az Úr Jézust.” (Apostolok cselekedetei 11,19–26)

SZOLGÁLATUNK „SZÍVE”!

– 1. A Római Birodalom szíriai tartományának meghatározó városa, a birodalom akkori harmadik legnagyobb városa, az ún. szíriai Antiókhia. A Jeruzsálemből Antiókhiába menekült ciprusi és cirénei (a mai líbiai Tripoli helyén) zsidókeresztyének nemcsak az ottani zsidóknak, hanem görögöknek, azaz nem zsidóknak is hirdették az Úr Jézust! (19–20)

tovább

LUKÁCS 14,1–6 - Vasárnap

Hitem fontos részét képezi a vasárnap megszentelése. Isten ezzel a nappal lehetőséget teremt arra, hogy egy lélegzetvételnyi szünetet tartsak, regenerálódjak. 

tovább

2017. augusztus 18. péntek

Kicsoda Jézus Krisztus? – Az Isten fia, Ember fia

Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” (Mt 16,13)

Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. (Mt 16,16)

 

tovább

Tóth Árpád: A vén ligetben

A vén ligetben jártunk mi ketten,
Aludt a tölgy, a hárs, a nyár;
Hozzám simult félőn, ijedten,
S éreztem: nem a régi már.
Sebten suhantunk, halk volt a hangunk,
S csendes volt a szivünk nagyon,
És mégis csókba forrt az ajkunk
Azon a sápadt alkonyon.

tovább