Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2019. február 12. kedd

Jóás egész életében azt tette, amit helyesnek tartott az ÚR, mivel erre tanította Jójádá főpap… Jóás ezt mondta a papoknak: A szent adományokból eredő összes pénzt, amit az ÚR házába visznek, a forgalomban levő pénzt, azt a pénzt, amelyet fejenként rónak ki becslés szerint, továbbá mindazt a pénzt, amit az emberek szívük szerint visznek az ÚR házába, vegyék magukhoz a papok, mindegyik a maga ismerősétől, azután javíttassák ki a templom rongálódásait. (2Kir 12:3.5-6)

Jóás király felelősnek érezte magát Isten népe és az Isten háza iránt isMiért, nem mindegy, hogyan néz ki egy templom? – kérdezhetjük. Én úgy látom, hogy egy-egy közösség templomának állapota a gyülekezet tagjainak lelkiállapotáról is árulkodik.

Kétségkívül sokat változott a világ ennek tekintetében az elmúlt évezredekben, de még az elmúlt évtizedekben is. Míg korábban önerőből templomot építettek és újítottak a gyülekezetek, manapság mindenütt a pályázatra és a nagy összegű támogatásra várnak. Ha gond van, valaki oldja meg, ha nem elég tiszta, valaki takarítsa ki, ha hideg van, fűtsünk, mindegy miből. Érdemes megkérdezni önmagunktól, hogy mennyire fontos nekem a gyülekezetem és az általa fenntartott templom? – hogy a többi épületről ne is szóljak. Meglátszik-e az áldozathozatalomban a hitbeli felelősségem? (Katona Béla)

***

Imádság:

Uram! Adj látó szemet, mellyel észreveszem azt, amit előre tudok mozdítani gyülekezetemben. Ámen

***

A nap gondolata:

Ne aggódj az egyház jövője miatt, hanem légy jelen a gyülekezetedben!rss

Napi lelki táplálék

Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontja ne töressék meg". Jn 19,36

Jn 19,31–42

A mi Urunk, Jézus Krisztus halála nem tévedés volt. Nem „üzemi baleset”. Isten előre kijelentett terve teljesedett be. 

tovább

5) „Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem…” (Zsoltárok 137)

AZ EMBER LEGNAGYOBB NYOMORÚSÁGA, hogy akkor kezdi el értékelni mindazt, amit kapott az Úrtól, életét, egészségét, szeretteit, munkáját, hitét, kultúráját, értékeit; – amikor az Úr azokat elveszi tőle.

tovább

LUKÁCS 24,44–49 - Gondoskodás

Vidéken élünk és van néhány állatunk. Amikor nem vagyunk otthon, férjem mindig ír egy listát az „állatápolónknak”, amire feljegyzi, hogy melyik állatnak mikor és milyen ennivalót kell adni, és hogy a távollétünkben mire kell még figyelni. 

tovább

2018. április 20.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Sinka György: Seregeknek hatalmas...

Seregeknek hatalmas nagy királya,
Könyörgésem székedet megtalálja,
Mert szívemet sok bú állja,
Olyan bűntől, mint megterhelt gálya.

Ím előtted megaláztam magamat,
Földre hajtván szomorodott orcámat;
Halld meg, Atyám, csendes szómat,
Add meg szívből kívánt lelki jómat. 

tovább