Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Kol 3,12–17

„És legyetek háládatosak” (15). A háládatosság nem csupán egy szép érzés. Az Isten iránti hálából kell fakadnia minden tettünknek. Éppen ezért állandóan az ő áldásaira kell gondolnunk. 

Krisztus élete, kereszthalála minden reggel ad okot a hálára. Zinzendorf szobájának a falán ez a felirat volt olvasható a kereszt alatt: „Én ezt tettem érted. Te mit teszel értem?” Ahol háládatosság van, ott az ember nem méricskél, hogy mennyit tettem, adtam már, hanem mindig többet szolgál, mint amire köteles lenne.

RÉ 462 MRÉ 423                                                                                                    

Dán 4,15–34

Vad Zsigmondrss

Napi lelki táplálék

Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!” Mt 15,28

Lk 11,1–13

Isten jósága abban mutatkozik meg, hogy ad. Az imádságról való tanítás is erről szól. 

tovább

(7) „…minden szerzeményeden szerezz értelmet!” (Példabeszédek 4)

A szülő akkoriban tanította a „fiát”, foglalkozott vele, nevelte, intette (1–3; 13). Szeretettel teli szigor volt ez! Ma nyoma sincs ennek; a jóléti társadalmakban.

tovább

Márk 14,1-11 - Jó illat Jézus dicsőségére

A mai igerész két teljesen eltérő indítékkal cselekvő embert állít elénk. Az egyik egy asszony, aki Jézus lábát drága olajjal keni meg. 

tovább

2016. február 29. hétfő

Gondviselés

Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet.  (Jób 10,12)

tovább

Vas István: Aki éjszaka ment Jézushoz

Éjszaka, hogy meg ne lássák.
Elvégre nem akárki volt.
Főember a zsidók között.
De Nikodémusz nem ügyeskedő ész,
Okosságtól korlátolt értelem:
 

tovább