Napi lelki táplálék

Az Ige Mellett

Steinbach Józsefnek, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének a Reformátusok Lapjában, "Az Ige Mellett" rovatban megjelenő írásai.

(1) „Ne örülj…” (Hóseás 9)

Mindenki örül, szüret van, ujjongás, vigalom: élvezik az életet, esznek, isznak, mulatnak, „buliznak”.

– Aztán jön valaki: dörgedelmes beszédben hűtlenségről, paráznaságról, büntetésről szól. Istent emlegeti, mint aki hamarosan lesújt ítéletével, és vége lesz a „bulinak”, a szabadságnak, a jólétnek; helyette fogság következik, éhség, szűkösség (1–6).

– Persze: kinevetik a mulatozók ezt a komor valakit; leintik, őrültnek tartják; és mivel csak nem hagyja abba a dörgedelmeket, próbálják végleg eltávolítani a maguk köreiből, hogy ne zavarja a vigadozást (7–8).

– Pedig igaza van a prófétának. Ma is eszünk, iszunk, paráználkodunk, mindenki, mindenütt. Nincs ezen mit szépíteni. A jólétben gátlástalanul tesszük ezt; a szegénységben pedig határtalan, irigy gyűlölettel akarnánk tenni ugyanezt azok helyett, akik megtehetik. Egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz. A lelkület ugyanaz. Úgy önmagában egy kalap alá vehetünk mindenkit: gazdagot és szegényt; világot és egyházat; vallástalant és vallásost.

– Igaza van a prófétának, de mégis fárasztó, mert már kilenc fejezet óta szinte ugyanaz a dallam. Egy idő után kikapcsolom! Illetve nem jól olvasom, nem jól hallgatom, ha ezt váltja ki belőlem. Én szeretem Prokofjevet, a családom meg könyörög, hogy kapcsoljam már ki. Nekem szól, nekik nem.

– A próféta ítélete jogos; ma is szól; – ha kikapcsolod, ha elhallgattatod, akkor is érvényes. De a próféta nem egy ítélő Istent hirdet csupán, a maga dörgedelmeivel, hanem egy olyan Urat, aki egykor örömét lelte népében, mint a pusztában eltikkadt vándor örül az oázisnak (10). Ez az Isten pedig újra örömét fogja lelni népében, és népe is Őbenne. Az Úrban van minden öröm forrása.

– Ne örülj! – intett a próféta (1) – Örülj! – biztatott az apostol (Filippi 4,4). A kettő között pedig meghalt és feltámadott az Úr Jézus Krisztus (Lukács 24,34). Az öröm ideje van. Ám az öröm nem buli; hanem sokkal több, sokkal jobb annál.

1Timóteus 5

345. dicséret

Steinbach Józsefrss

Napi lelki táplálék

Menj, és indulj útnak a nép élén, hogy bemehessenek és birtokba vehessék azt a földet, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. 5Móz 10,11

1Móz 24,28–67

„Az Úrtól indult el ez a dolog… Legyen urad fiának a felesége, ahogyan elvégezte az Úr” (50–51). A házasság korunk vitatott jelensége. 

tovább

(8) „…nagy dolgokat visz véghez.” (Márk 3,7–12)

JÉZUS KRISZTUS NAGY DOLGOKAT TESZ (8).

– 1. Jézus és tanítványai „nem pihenni” mentek „a tengerre” (7). Jézus nem is azért vonult félre hirtelen, mert menekült volna a farizeusok gyilkos szándéka miatt, akik a sorozatos szombatnapi gyógyításai miatt az életére akartak törni (Márk 3,6). 

tovább

MÁRK 10,21 - Az áldó pillantás

„Jézus rátekintett, megkedvelte őt...” Itt szó sincs áldásról, vagy mégis? Újra meg újra olvashatunk az Újszövetségben arról, hogyan fordult Jézus az emberek felé, hogyan nézett rájuk, és látott a szívükbe. 

tovább

2017. május 25. csütörtök

Imaközösség

A gyülekezet pedig buzgón imádkozott … Istenhez. (ApCsel 12,5)

tovább

Ölbey Irén: Pünkösdi lélek

Szárnyaljon bennem ének:
Legyek pünkösdi lélek.
A nemesben, a jóban
örömmel munkálkodjam.

tovább