Napi lelki táplálék

Az Ige Mellett

Steinbach Józsefnek, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének a Reformátusok Lapjában, "Az Ige Mellett" rovatban megjelenő írásai.

(17) „…királynévá tette…” (Eszter 2,1–18)

Hogyan maradhatunk meg a kiszolgáltatottságban? Hol a határ, amelynél tovább a hívő ember nem mehet? Meddig köthetünk kompromisszumokat, hogy nehéz helyzetünkben is életben maradhassunk, illetve „jobban lehessünk”? 

A zsidó Eszter története – a perzsa idegenben, teljesen árvaként indulva, szépségével királynévá növekedve – milyen válaszokat ad a fenti kérdésekre?

– Eszter igyekezett megállni abban a helyzetben, amelybe került. Nem veszítette el a fejét, hanem okos gyámjára hallgatva, származását eltitkolva, az adott körülmények között szépségével és kedvességével megnyerte környezetét. Másként viselkedett Eszter, mint a direkten hitvalló Dániel és társai (Dániel 1). Azok őrizkedtek a pogány király ételétől is, Eszter elfogadta a királyi szépítőszereket. Ami Dánielék esetében bűn lett volna, az Eszter esetében szükségszerű volt, mert Esztert Isten azért emelte királynői méltóságra, hogy azzal egy nehéz helyzetben szolgálhasson népe számára. Isten sohasem „méltóságra” választja ki övéit, hanem mindig szolgálatra. Isten gyermeke a legnagyobb méltóságot is szolgálatra, és nem saját céljaira kapja. Így történt, hogy Eszter csillaga csakhamar magasan ragyogott. A perzsa Eszter név is ezt jelenti: Eszter a királyi hárem csillaga lett. Idáig is elmehetünk a „szent ügy” érdekében?

– Amit eddig mondtunk az igaz és szép, de ki kell mondani, hogy a helyzet a valóságban sokszor prózaibb. Az ember az életéért mindent odaad, és adott helyzetben a jobb életért is igen sok mindent odaadunk. Ne felejtsük el, ez bármennyire valós, de gonosz szándék (Jób 2,4). Urunk megszabadít a gonosztól!

– A „Félvilág” című filmből megmaradt bennem az a jelent, amikor az elkényeztetett. „kitartott” úrinőnek nem fogad szót a kiszolgáltatott cselédlány, mert olyanra akarja kényszeríteni, ami túl van a határon. Az úrinő megfenyegeti: – Akkor mész vissza a jéghideg utcára! – A cselédlány gondolkodás nélküli határozottsággal válaszolja: – Megyek vissza az utcára! Megyek vissza a teljes kiszolgáltatottságba, de ezt nem! Még valamiféle nemes ügy szolgálatára sem hivatkozom!

Jakab 1,19–27

170. dicséret

Steinbach Józsefrss

Napi lelki táplálék

A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. 1Tim 1,5

Jób 19

Jób összefoglalja, hogy milyen veszteségek érték, és szelíden annyit kérdez, meddig akarják még gyötörni. Jób hitvallása az Ószövetség teológiájának csúcsa, szinte az Újszövetség előképe: „…tudom, hogy az én megváltóm él…” (25). 

tovább

(1) „…nincs…” (Hóseás 4)

Ha nincs levegő, megfulladunk. De nem csak a levegő hiánya lehet halálos. Hóseás próféta felsorolja ezeket az életveszélyes, kárhozatos hiányokat, amelyeknek „kötele ott van a nyakunkon”.

tovább

1 THESSZALONIKA 3,6-13 - Jobban is érezhetnénk magunk

A rossz hírek nyomasztóan vagy bénítóan hatnak ránk. A jó hírek éppen ellenkező hatásúak. „Pál, Pál! Timóteus visszatért Thesszalonikából!” 

tovább

2017. november 28. kedd

Látni Isten arcát

„De Jákób ezt mondta: Ne úgy, hanem ha elnyertem jóindulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot! Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kedvesen fogadtál. Fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van mindenem…”(1Móz 33, 10-11)

 

tovább

Nagy Méda: Magasztalás

Vagy. Léted sugárzó fénye ott ragyog
minden ember szemén.
A fűszál harmatában is Te tükröződöl,
és a fák lombkoronája is a Te neved suttogja.

tovább