Napi lelki táplálék

Az Ige Mellett

Steinbach Józsefnek, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének a Reformátusok Lapjában, "Az Ige Mellett" rovatban megjelenő írásai.

(11) „Bízzál…” (Apostolok cselekedetei 23,1–11)

Az apostol egy kínzó nap után még nehezebb nap elé néz. Éjszaka ilyenkor a legrosszabb és legreménytelenebb gondolatokkal kísérthet a gonosz. Jézus Krisztus azonban hatalmasabb mindeneknél. 

Ilyenkor az Úr övéi segítségére siet. Így állt oda éjszaka az elgyötört Pál mellé is, és BIZTATTA, hogy vele van, megőrzi őt, mert bizonyságtétele nemcsak Jeruzsálemben, hanem Rómában is fel fog hangozni (11).

– 1. Bízhatunk, noha sok aggasztó ember, jelenség, tünet, esemény, baj vesz körül bennünket mindenütt. Sok a „meszelt falú” ember – főpap és nem főpap, vezető és vezetett között egyaránt –, akikről nem is derül ki, hogy kik is ők valójában, mit akarnak… Csak azt látjuk rajtuk, hogy egyelőre valami, valaki védi őket, noha méltatlanok, hiteltelenek, agresszívek, mindennel visszaélnek. Nem az a vigaszunk, hogy ezek élete egyszer majd beomlik, Isten ítéleteként, mint a szépre meszelt vályogfal az esőben, ahogy az ellentmondásos Anániás főpapé is beomlott (1–5). Nekünk a feltámadott Jézus Krisztus jelenléte, mellénk állása, szava az egyetlen vigasz és biztatás, ezért megadjuk a vezetőknek a tiszteletet, imádkozunk minden emberért, és cselekszünk a ránk bízottakért.

– 2. Bízhatunk, noha minden emberi igazság, gondolatrendszer, eszmerendszer, teológia olyan gyarló, mint amilyen az emberi érdekrendszer. Amíg van közös ellenség, összefogunk, ezért néha közös ellenséget gyártunk, de utána, vagy még aközben, egymásnak esünk, szakadunk, hasadunk, széttépjük egymást, mint itt a farizeusok és a szadduceusok teszik ezt egy teológiai vita közben (6–10). Nekünk a feltámadott Jézus Krisztus jelenléte, mellénk állása, szava az egyetlen biztatás. Az Úr az egység Ura, abban az értelemben mindenképpen, hogy a mi gyarló, öncélú szakadásainkat nem támogatja, és erre a nyomorúságos helyzetre tekintve, bennünket is békességszerzővé tesz (Máté 5,9), hogy aztán megszólalhasson az evangélium öröme és igazsága. Gyűlöletes káoszban ugyanis minden csak hamisan szólhat.

– 3. Bízhatunk, mert megőriz bennünket az Úr, mert szolgálatunk van, mert az Ő ügyében járunk (11). Megőriz akkor is, amikor már elerőtlenedett életünk csak erőtlen szolgálatra képes, vagy mások szolgálatára szorul. Megőriz az Úr akkor is, amikor elvisz ebből a világból. Megőriz, mert kegyelem alatt vagyunk! (Filippi 4,7)

Prédikátor 3,1–8

90. zsoltár

Steinbach Józsefrss

Napi lelki táplálék

…ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Jak 3,10

2Sám 18,19–32

„Épségben van-e az a fiú, Absolon?” (29.32). Dávid a legfontosabb kérdést teszi fel, mert egy személyben király és apa. A hadsereg parancsnokának, Jóábnak Absolon egy lázadó. 

tovább

(8) „…menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet…” (Eszter 4)

Nagy félelem támadt Hámán rendeletének kiadása után, miszerint gyilkoljanak le a Perzsa birodalomban mindenkit, aki Isten népéhez tartozik (3,13). A félelemből keserves, nyilvános segélykiáltás fakadt fel, a király palotája előtt, imádkozva, böjtölve, annak minden látható külsőségeivel együtt (1–3).

tovább

PÉLDABESZÉDEK 3,13-26 -Életbölcsesség

Szomszédasszonyommal gyakran beszélgetek mindenféléről. Sajátos világnézete mélyen megdöbbent : szerinte Isten egy magasabb hatalom, Aki mellettem áll, de csak akkor, ha szükségem van Rá. 

tovább

2017. október 25. szerda

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. (1Péter 5:1-4)

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább