Napi lelki táplálék

Az Ige Mellett

Steinbach Józsefnek, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének a Reformátusok Lapjában, "Az Ige Mellett" rovatban megjelenő írásai.

(52) „…követte Őt az úton.” (Márk 10,46–52)

– Ne spiritualizáljuk el az Igét a vak Bartimeus meggyógyításának történetét magyarázva. Itt nem lelki vakságról van szó. Persze, nagyon sokan vagyunk vakok, lelki értelemben: nem látjuk az Istent, nem látjuk az irányt, rosszul döntünk. 

De itt nem lelki vakságról van szó. Bartimeus valóban nem látott, tehát egy konkrét testi betegségből, testi nyomorúságból gyógyította meg őt az Úr hatalma.

– Ám éppen ezt hangsúlyozva hirdeti számunka Bartimeus története a lényegi üzenetet, miszerint a testi gyógyulás fontos, de mindig csak időleges segítség. A valódi gyógyulás az, amikor Jézus Krisztus könyörült rajtunk, megérintett, meggyógyított, megváltott, üdvözített. Az Úr kegyelme által valóban rendben vagyunk, mert az élő Istenre bízhattuk az életünket, és a hitünk megtartott minket.

– Bartimeus koldult (46). Aztán Bartimeus kiáltott. Ez a vak ember nem másokat fárasztott a panaszával, hanem a „leghatalmasabb” fórum előtt, az Úr színe előtt kiáltott, a kellő időben, de akkor nem lehetett elhallgattatni őt (47–48). Majd Bartimeus követte az Urat (52). Jézus Krisztus követésében gyógyult megBartimeus igazán. Megváltónk van, életünknek örök, üdvösséges célja van. Ennek felismerése a maradandó gyógyulás.

5Mózes 34

406. dicséret

Steinbach Józsefrss

Napi lelki táplálék

Ki is volna a mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti? 1Thessz 2,19

1Thessz 2,17–20

A személyes találkozás vágya jelenik meg ezekben a sorokban. Démoni, sötét erők akadályozták az apostolt ebben, de az örömhír az, hogy Jézus mindennél erősebb! 

tovább

(13) „Meddig tart…” (Dániel 8,1–14)

A szorongatott jelenből tekint vissza Dániel próféta, a jelen (Kr. e. 168–165) több százéves előzményeire, amelyben világbirodalmak falták fel egymást, és gyalázták Isten népét. A látomás egyes elemeinek jelentései megegyeznek a korábbi látomáséval, ott ezt már értelmeztük (1–12). Holnap is sorra kerül ezek magyarázata.

 

tovább

EZÉKIEL 34,1-10 - Isten látja!

A következő „pásztoros fejezet” jól érthető. Hiszen a pásztor és a nyáj képe még ma is nagyon kézenfekvő. Mire van szükségük a juhoknak ahhoz, hogy jól legyenek, és milyen képességekkel rendelkezzen egy jó pásztor?

tovább

2017. november 15. szerda

Láthatatlan kapcsolat

Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. (Jn 15,2)

 

tovább

Gerő Sándor: Emberi sors

Pörög az orsó, s az élet fonala
lepereg gyorsan, mint száraz falevél.
Forró nyár után jön ősz, s hideg tél.
Álmatlan éjszakák, ködös hajnalok.
…Az ifjak nem is sejtik, milyen gazdagok.

tovább