Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Préd 10,16–11,8

„Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet...” (4). Elszakadtunk a teremtéstől, magunk alkotta virtuális világban élünk. 

Már a szelet sem figyeljük, magot is alig vetünk. Nem ismerjük a természet törvényeit, a nap erejét, a szél járását, az eső jöttét. Nem tudjuk, mikor és mit kell tennünk. Újra kell tanulni, hogyan illeszkedjünk bele Isten teremtett világába. A magvető elvégzi a munkáját, és rábízza a természet Urára.

RÉ 24 MRÉ 24 

ApCsel 28,1–10

Karsay Eszterrss

Napi lelki táplálék

Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!” Mt 15,28

Lk 11,1–13

Isten jósága abban mutatkozik meg, hogy ad. Az imádságról való tanítás is erről szól. 

tovább

(7) „…minden szerzeményeden szerezz értelmet!” (Példabeszédek 4)

A szülő akkoriban tanította a „fiát”, foglalkozott vele, nevelte, intette (1–3; 13). Szeretettel teli szigor volt ez! Ma nyoma sincs ennek; a jóléti társadalmakban.

tovább

Márk 14,1-11 - Jó illat Jézus dicsőségére

A mai igerész két teljesen eltérő indítékkal cselekvő embert állít elénk. Az egyik egy asszony, aki Jézus lábát drága olajjal keni meg. 

tovább

2016. február 29. hétfő

Gondviselés

Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet.  (Jób 10,12)

tovább

Vas István: Aki éjszaka ment Jézushoz

Éjszaka, hogy meg ne lássák.
Elvégre nem akárki volt.
Főember a zsidók között.
De Nikodémusz nem ügyeskedő ész,
Okosságtól korlátolt értelem:
 

tovább