Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

1Krón 29

Mennyire nem természetes ma sok ember számára, hogy Isten ügyére, Isten házára adakozzon, áldozzon.

Van mit tanulnunk Dávidtól, akinek az ajkáról ennyire természetesen és egyszerűen hangzik: „...az én Istenem háza iránti szeretetből a saját aranyamat és ezüstömet is odaadom Istenem házára...” (3). Az adakozás mellett komolyan imádkozik is népéért. Ma arra tanít bennünket a mi Urunk, hogy vegyük komolyan az adakozást és az imádságot. Könyörögjünk mi is egyházunkért, népünkért: „...kösd magadhoz szívüket!” (18).

RÉ 92 MRÉ 92 

1Krón 29,10−13.18−20

ApCsel12,1–5

Szép Eduárdrss

Napi lelki táplálék

Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Jn 3,36

Jel 19,1–10

„Örüljünk és ujjongjunk…” (7). Örömöt és biztonságot ajándékoz az a tudat, hogy a dicsőség és a hatalom egyedül Istené, nem gonosz hatalmaké és nem az emberé; ez az Isten pedig a mi Istenünk (1). 

tovább

(1) „…Jismáél…” (Jeremiás 41)

Gedaljá, Babilonhoz hű helytartó ideje alatt a maradék nép körében egyre elevenebb lett az élet. Jismáél azonban a Babilon ellenes politika híve volt, és a szomszédos ammóniak támogatásával orvul megölte Gedalját, és a vele lévőket. 

tovább

Lukács 6,12–19 - Éjjeli ima

Az utóbbi években fokozatosan tudatosult bennem, mekkora jelentősége és ereje van az imádságnak. Ebben az összefüggésben felismertem, mennyire fontosnak tartotta Jézus is az imádságot. 

tovább

2018. január 19. péntek

Megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is… (Fil 4:11-12)

tovább

Isten vezet

Szememmel én vezetlek téged,
Amerre mégy, veled megyek.
Utat török, s nem árthat néked
Sötét völgy, vagy zordon hegyek,
Járj szárazon, vagy víz felett,
Orcámnak fénye hűn vezet.

 

 

tovább