Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

1Krón 27

„Jónátán, Dávid nagybátyja tanácsadó volt, értelmes és írástudó ember...” (32). Mai igeszakaszunk Izráel hadseregparancsnokait, törzseinek vezetőit, a királyi vagyon gondozóit, valamint a király tanácsadóit sorolja fel. 

Mindezek közül Jónátánról jegyzi meg a Krónikák írója, hogy értelmes és írástudó ember. Rólunk is sok mindent elmondanak a barátaink és az ellenségeink, de a legfontosabb az, hogy mit tart rólunk Isten, aki ismeri gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket. Imádkozzunk azért, hogy értelmesen tudjuk elvégezni mindazt, amit Isten elvár tőlünk!

RÉ 50 MRÉ 50 

Fil 3,4b–14

Zsolt 50                                                      

ApCsel 11,19–26

***

Imádkozzunk azért, hogy önzetlenül tudjunk adakozni Isten ügyére, közösségeink fenntartására, ismerve a krisztusi útmutatást: „ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb” (Mt 6,3).

 

Hálaáldozatunkkal támogassuk templomaink építését, javítását.

Szép Eduárdrss

Napi lelki táplálék

Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Jn 3,36

Jel 19,1–10

„Örüljünk és ujjongjunk…” (7). Örömöt és biztonságot ajándékoz az a tudat, hogy a dicsőség és a hatalom egyedül Istené, nem gonosz hatalmaké és nem az emberé; ez az Isten pedig a mi Istenünk (1). 

tovább

(1) „…Jismáél…” (Jeremiás 41)

Gedaljá, Babilonhoz hű helytartó ideje alatt a maradék nép körében egyre elevenebb lett az élet. Jismáél azonban a Babilon ellenes politika híve volt, és a szomszédos ammóniak támogatásával orvul megölte Gedalját, és a vele lévőket. 

tovább

Lukács 6,12–19 - Éjjeli ima

Az utóbbi években fokozatosan tudatosult bennem, mekkora jelentősége és ereje van az imádságnak. Ebben az összefüggésben felismertem, mennyire fontosnak tartotta Jézus is az imádságot. 

tovább

2018. január 19. péntek

Megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is… (Fil 4:11-12)

tovább

Isten vezet

Szememmel én vezetlek téged,
Amerre mégy, veled megyek.
Utat török, s nem árthat néked
Sötét völgy, vagy zordon hegyek,
Járj szárazon, vagy víz felett,
Orcámnak fénye hűn vezet.

 

 

tovább