Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

1Krón 23

„Álljanak ott minden reggel, hogy hálát és dicséretet mondjanak az Úrnak, ugyanígy esténként is...” (30). 

Minden szolgálatunk előtt – legyen az fűnyírás, igehirdetés, takarítás, adminisztráció, kántorizálás, beteglátogatás, hittanoktatás – el szoktunk-e csendesedni személyes vagy közös imádságra, vagy magunkban bízva próbáljuk azt elvégezni? Adunk-e hálát az elvégzett szolgálatért? Azokat a napokat is az Úrral kezdjük és zárjuk, amelyeken nincsenek szolgálataink?

RÉ 135 MRÉ 135      

ApCsel 10,1–16

Sipos-Vizaknai Gergelyrss

Napi lelki táplálék

Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. ApCsel 12,5

1Krón 29

Mennyire nem természetes ma sok ember számára, hogy Isten ügyére, Isten házára adakozzon, áldozzon.

tovább

(5) „…a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.” (Apostolok cselekedetei 12,1–5)

AZ ÜLDÖZTETÉSRŐL 1.

– 1. A keresztyénség történetével egyidős az üldöztetés.

Heródes Agrippa király úgy akarta megszilárdítani hatalmát Palesztinában, hogy kegyetlenkedni kezdett a jeruzsálemi gyülekezet tagjaival. Jakabot, a gyülekezet vezetőjét megölette, Pétert pedig elfogatta, és a zsidók ünnepe után akarta kivégeztetni (1–4).

tovább

LUKÁCS 14,15–24 - Meghívottként

Az ünnepélyes fogadásokra szóló meghívások gyakran inkább nyomasztanak. Illik a ruhám az alkalomhoz? Miről beszéljek az emberekkel? Megfelelően viselkedem? Megtörtént, hogy emiatt mondtam le egy meghívást. 

tovább

2017. augusztus 20. vasárnap

Kicsoda Jézus Krisztus? – Megváltó

De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! - így szól az ÚR. (Ézs 59,20)

tovább

Reményik Sándor: Mindennapi kenyér

Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.

tovább