Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

1Krón 23

„Álljanak ott minden reggel, hogy hálát és dicséretet mondjanak az Úrnak, ugyanígy esténként is...” (30). 

Minden szolgálatunk előtt – legyen az fűnyírás, igehirdetés, takarítás, adminisztráció, kántorizálás, beteglátogatás, hittanoktatás – el szoktunk-e csendesedni személyes vagy közös imádságra, vagy magunkban bízva próbáljuk azt elvégezni? Adunk-e hálát az elvégzett szolgálatért? Azokat a napokat is az Úrral kezdjük és zárjuk, amelyeken nincsenek szolgálataink?

RÉ 135 MRÉ 135      

ApCsel 10,1–16

Sipos-Vizaknai Gergelyrss

Napi lelki táplálék

Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Jn 9,14

Lk 9,37–50

Jézus korában sem volt másként, mint napjainkban, szeretünk ön-magunkról többet gondolni, mint akik vagyunk. 

tovább

(6) „…megérti a példázatot és a hasonlatot…” (Példabeszédek 1,1-19)

Gyökössy Endre „Mai példázatok” című könyve történetekben világítja meg egy-egy bibliai szakasz üzenetét. A történetet írja le a szerző, az igehely megjelölése pedig csak a történet címe mellett szerepel, mégis a történet lesz eszközzé, amely mindenben az Ige üzenetét szolgálja.

tovább

Lukács 19, 11–19 - Megéri hűségesnek lenni?

Egy idős, kisvárosi templomba járó nénike azt mondta egyszer a lelkészének: „Isten nem mindig osztogat királyi módon, de ha hűségesen járunk Vele, akkor is ott leszünk, amikor azt teszi.” 

tovább

2019. február 25. hétfő

Bízott az ÚRban, Izráel Istenében; nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. Ragaszkodott az ÚRhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az ÚR parancsolt Mózesnek. (2Kir 18:5-6)

 

 

tovább

Reményik Sándor: Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

tovább