Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

1Krón 23

„Álljanak ott minden reggel, hogy hálát és dicséretet mondjanak az Úrnak, ugyanígy esténként is...” (30). 

Minden szolgálatunk előtt – legyen az fűnyírás, igehirdetés, takarítás, adminisztráció, kántorizálás, beteglátogatás, hittanoktatás – el szoktunk-e csendesedni személyes vagy közös imádságra, vagy magunkban bízva próbáljuk azt elvégezni? Adunk-e hálát az elvégzett szolgálatért? Azokat a napokat is az Úrral kezdjük és zárjuk, amelyeken nincsenek szolgálataink?

RÉ 135 MRÉ 135      

ApCsel 10,1–16

Sipos-Vizaknai Gergelyrss

Napi lelki táplálék

Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1Thessz 4,14

1Thessz 4,13–18

„...így mindenkor az Úrral leszünk” (17). Hogy ki mikor megy el a „minden élők útján”, a legtöbb esetben titok. Elköltözésünk ideje és módja jó esetben csak sejtés. Urunk visszajövetelének ideje azonban még ennél is titokzatosabb. 

tovább

(2) „Most pedig elmondom neked a való igazságot…” (Dániel 11,2–20)

A próféta, közeledve saját korához, egyre gazdagabb történelmi adatok birtokában kapja a kijelentést. Az igeszakaszban leírt történeti ív 300 évet ölel át. A görögök visszaverik a perzsákat. I. Dáriusz Marathonnál Kr. e. 490-ben szenved vereséget a görögöktől. 

tovább

ZSOLTÁROK 51,1-8 - Következmények

Vajon hogyan hangzott Betsabé imádsága az események (2Sám 11-12) után? Talán így: „Uram, bárcsak visszafordíthatnám az időt! Hűtlen voltam, elszakítottak a férjemtől. 

tovább

2017. november 20. hétfő

Megmosva

Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. (Jn 15,3)

 

tovább

Dicsérje Őt a köd is!

Minden lélek és minden létező,
hó és szélvihar, tűz és jégeső,
Dicsérjétek az Urat!

tovább