Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Jn 12,34–36

„Ki ez az Emberfia?” (34). Valóban ez a legfőbb kérdés életünkben. Valljuk, hogy Jézus teljesen ember, és teljesen Isten is – az „Emberfia” méltóságjelző mindkettőt magában foglalja (Dán 7,13–14).

Jézus az embervilág számára a világosság (Jn 8,12). Aki hisz benne, örömmel fogadja, hogy átjárja e fény: Jézus irányítja egész életét. Jézust követő életünk legyen az ő fényének továbbadása: „Ti vagytok a világ világossága...” (Mt 5,14).

RÉ 368 MRÉ 248    

Neh12,27–47

Balla Péterrss

Napi lelki táplálék

Akkor ezt mondta nekem az ÚR: Indulj, és menj le innen hamar, mert megromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. 5Móz 9,12

5Móz 9

„Tudd meg azért ma, hogy Istened, az Úr vonul előtted...” (3). Isten figyelmezteti az övéit: ő vitte be népét a „jó földre”, amit nekik adott. 

tovább

(1) „…egy kiszáradt kezű ember.” (Márk 3,1–6)

SOK A „SORVADT EMBER”; – sok a sorvadt, kiszáradt élet: „imaházon” belül és kívül egyaránt (1).

tovább

1 MÓZES 12,2 - Az áldó jelenlét

„…megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.” Isten Ábrahámhoz intézett szavai olyanok, mint az áldás alappillérei: Megáldalak, és ezért lehetsz áldássá mások számára. 

tovább

2018. május 24.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

tovább

Somogyi Imre: Pünkösd napja

Aki nem tud a hit szárnyán
A magasba szállni,
Nem is tud a Megváltónak
Szentlelkére várni.

Ó, emberek! Krisztus nélkül
Mit ér ünnepléstek?
Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,
Ahol nincs Szentlélek.

tovább