Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Jn 12,27–33

„Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket” (32). Mai világunkban a sikeres embereket tartják vonzó példának. 

Bennünket, akik hiszünk Jézusban, ő azzal vonz magához, hogy életét adta értünk, keresztre „emeltetett fel”. Nemzeti ünnepünkön adjunk hálát azokért, akik szabadságunkért önmagukat áldozták, és őrizzük meg emléküket. Jézus iránti szeretetünk határozza meg egész életünket, így hazaszeretetünket is!

 

 

RÉ Himnusz MRÉ 346  

Jn 12,27−33                                                                

Neh12,1–26

Balla Péterrss

Napi lelki táplálék

Akkor ezt mondta nekem az ÚR: Indulj, és menj le innen hamar, mert megromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. 5Móz 9,12

5Móz 9

„Tudd meg azért ma, hogy Istened, az Úr vonul előtted...” (3). Isten figyelmezteti az övéit: ő vitte be népét a „jó földre”, amit nekik adott. 

tovább

(1) „…egy kiszáradt kezű ember.” (Márk 3,1–6)

SOK A „SORVADT EMBER”; – sok a sorvadt, kiszáradt élet: „imaházon” belül és kívül egyaránt (1).

tovább

1 MÓZES 12,2 - Az áldó jelenlét

„…megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.” Isten Ábrahámhoz intézett szavai olyanok, mint az áldás alappillérei: Megáldalak, és ezért lehetsz áldássá mások számára. 

tovább

2018. május 24.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

tovább

Somogyi Imre: Pünkösd napja

Aki nem tud a hit szárnyán
A magasba szállni,
Nem is tud a Megváltónak
Szentlelkére várni.

Ó, emberek! Krisztus nélkül
Mit ér ünnepléstek?
Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,
Ahol nincs Szentlélek.

tovább