Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2011. március 28. hétfő

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. (Máté 5:3)

Tudom, merőben más felfogásunk van a boldogságról. A mi fogalmi készletünk bizony mindig az örömhöz, dúskáláshoz, egészséghez köti. A világ, a nem Isten előtt megálló emberiség persze, hogy itt le is ragad, és annyira leragad, hogy nincs menekvés ebből a mélységből. Minket is mondhatnak, gondolhatnak inkább bolondoknak. Tegyék. Nem nekik akarunk megfelelni, és óvva int mindenkit Isten Igéje, nehogy leragadjunk, mert az tényleg végzetes lesz nemcsak a földi utunkon, de a végső elszámolásnál is.

Spurgeon a következő következtetést vonta le ebből: „El kell süllyednünk önmagunkban ahhoz, hogy felérhessünk a mennyországba." Ez pedig mai Igénk fényében annyit tesz, hogy kell az a lelki csőd, szükséges a hiány és az a mélység, mert ebből, de csakis Jézus előtt megállva, lesz felemeltetés.

Álljunk hát üres kézzel és üres zsebbel Isten elé mi is, és szívünket is megüresítve kérjük Őt, hogy adjon nekünk magából, és a magáéból! Itt, a földön kapjuk a boldogságot, és már most valamit abból, ami egykor örökre a mienk lesz: a mennyek országát!

(Lovász Krisztián)

 

* * *

A nap gondolata:

Aki akaratának nem tud ellenállni s az eszének nem tud engedelmeskedni,az nem szabad. (Télfy)

* * *

Imádság:

Drága Mennyei Atyám!

Hány betegágynál tettél bizonyságot arra, hogy azok a betegek, akikért imádkoznak, azok visszatérnek az életbe! Legyen neked ezért dicsőség, és hálaadás! Kérlek, tekints most is a betegekre, elesettekre, azokra, akik fáznak, akiknek nincs mivel fűteni! Tekints rájuk, és emeld fel őket! Kötözd be a sebeiket, és elégítsd meg az ő szükségleteiket! Jézus nevében! Ámen!rss

Napi lelki táplálék

„Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged…” Jn 17,1b

Lk 22,7–38

Az utolsó vacsoráról szóló szentírási beszámolót ma úgy olvashatjuk, hogy szem előtt tartjuk: a haláltól valóban megszabadító „Páskabárány” (7) maga Jézus. 

tovább

(4) „Fordítsd jóra sorsunkat, Uram…” (Zsoltárok 126)

ISTEN NÉPÉNEK TAPASZTALATA…

– 1. Isten népe már megtapasztalta, milyen az, amikor az Úr hatalmasan cselekszik népéért, és jóra fordítja megnyomorított életüket (3).

tovább

LUKÁCS 22,63–71 - Felmérhetetlen

2004-ben a Magyar mozikba is megérkezett a vitatott amerikai „Passió” című film, amely nagyon brutálisan mutatja be Jézus bántalmazását és a keresztre feszítést. 

tovább

2018. április 9.

Köréje gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. (Márk 7:1-2)

tovább

V.Sipos Ida: HÚSVÉT

Az Úr halott. Nagy csönd a tájon
Mint tompa élettelen álom
És jönnek a hű asszonyok,
És hoznak drága kenetet
És hoznak drága könnyeket,
Virágorcákon harmatot.

tovább