Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2011. március 28. hétfő

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. (Máté 5:3)

Tudom, merőben más felfogásunk van a boldogságról. A mi fogalmi készletünk bizony mindig az örömhöz, dúskáláshoz, egészséghez köti. A világ, a nem Isten előtt megálló emberiség persze, hogy itt le is ragad, és annyira leragad, hogy nincs menekvés ebből a mélységből. Minket is mondhatnak, gondolhatnak inkább bolondoknak. Tegyék. Nem nekik akarunk megfelelni, és óvva int mindenkit Isten Igéje, nehogy leragadjunk, mert az tényleg végzetes lesz nemcsak a földi utunkon, de a végső elszámolásnál is.

Spurgeon a következő következtetést vonta le ebből: „El kell süllyednünk önmagunkban ahhoz, hogy felérhessünk a mennyországba." Ez pedig mai Igénk fényében annyit tesz, hogy kell az a lelki csőd, szükséges a hiány és az a mélység, mert ebből, de csakis Jézus előtt megállva, lesz felemeltetés.

Álljunk hát üres kézzel és üres zsebbel Isten elé mi is, és szívünket is megüresítve kérjük Őt, hogy adjon nekünk magából, és a magáéból! Itt, a földön kapjuk a boldogságot, és már most valamit abból, ami egykor örökre a mienk lesz: a mennyek országát!

(Lovász Krisztián)

 

* * *

A nap gondolata:

Aki akaratának nem tud ellenállni s az eszének nem tud engedelmeskedni,az nem szabad. (Télfy)

* * *

Imádság:

Drága Mennyei Atyám!

Hány betegágynál tettél bizonyságot arra, hogy azok a betegek, akikért imádkoznak, azok visszatérnek az életbe! Legyen neked ezért dicsőség, és hálaadás! Kérlek, tekints most is a betegekre, elesettekre, azokra, akik fáznak, akiknek nincs mivel fűteni! Tekints rájuk, és emeld fel őket! Kötözd be a sebeiket, és elégítsd meg az ő szükségleteiket! Jézus nevében! Ámen!rss

Napi lelki táplálék

Jefte hat évig volt Izráel bírája. Azután meghalt a gileádi Jefte, és eltemették városában, Gileádban. Bír 12,7

2Móz 13

Az elsőszülött felajánlása, odaszentelése, feláldozása az Úrnak azt fejezi ki, hogy Izráel elismeri: mindent Istentől, a szabadítójától kap, ezért mindenestül neki szenteli magát. 

tovább

(2) „Mire Ő így válaszolt neki…” (Márk 15,1–19)

– 1. A Nagytanács ügyelt arra, hogy a saját törvényeiket és a rájuk vonatkozó birodalmi törvényeket pontosan betartsák. Be kell tartani a törvényeket! Rendnek kell lenni! De a paragrafusok mögé bújva „kicsinálni” a másikat…? Ez egy egészen más helyzet. Mégis, hányszor tesszük ezt! Éppen ezért jött Jézus, aki a Krisztus! Csak Ő tud megváltani ebből!

tovább

LUKÁCS 9,10–17 - Jézus együtt elégít meg bennünket

Reggelente, ha éhes vagyok, nem tudok rendesen Bibliát olvasni. Korog a gyomrom, miközben a napi történetet olvasom. Ebben a történetben legelőször ez tűnik fel: nem csak a Jézust hallgató emberek éhesek. 

tovább

2018. július 11.

 „Egyik ember formálja a másikat.” (Péld 27:17)

 

tovább

Wass Albert: Vizek felett

Ó Istenem, de könnyű volna
az élet-terhek hordozása,
ha tudnám azt, hogy minden könnyem
Valakinek mosolygása.

tovább