Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2011. március 28. hétfő

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. (Máté 5:3)

Tudom, merőben más felfogásunk van a boldogságról. A mi fogalmi készletünk bizony mindig az örömhöz, dúskáláshoz, egészséghez köti. A világ, a nem Isten előtt megálló emberiség persze, hogy itt le is ragad, és annyira leragad, hogy nincs menekvés ebből a mélységből. Minket is mondhatnak, gondolhatnak inkább bolondoknak. Tegyék. Nem nekik akarunk megfelelni, és óvva int mindenkit Isten Igéje, nehogy leragadjunk, mert az tényleg végzetes lesz nemcsak a földi utunkon, de a végső elszámolásnál is.

Spurgeon a következő következtetést vonta le ebből: „El kell süllyednünk önmagunkban ahhoz, hogy felérhessünk a mennyországba." Ez pedig mai Igénk fényében annyit tesz, hogy kell az a lelki csőd, szükséges a hiány és az a mélység, mert ebből, de csakis Jézus előtt megállva, lesz felemeltetés.

Álljunk hát üres kézzel és üres zsebbel Isten elé mi is, és szívünket is megüresítve kérjük Őt, hogy adjon nekünk magából, és a magáéból! Itt, a földön kapjuk a boldogságot, és már most valamit abból, ami egykor örökre a mienk lesz: a mennyek országát!

(Lovász Krisztián)

 

* * *

A nap gondolata:

Aki akaratának nem tud ellenállni s az eszének nem tud engedelmeskedni,az nem szabad. (Télfy)

* * *

Imádság:

Drága Mennyei Atyám!

Hány betegágynál tettél bizonyságot arra, hogy azok a betegek, akikért imádkoznak, azok visszatérnek az életbe! Legyen neked ezért dicsőség, és hálaadás! Kérlek, tekints most is a betegekre, elesettekre, azokra, akik fáznak, akiknek nincs mivel fűteni! Tekints rájuk, és emeld fel őket! Kötözd be a sebeiket, és elégítsd meg az ő szükségleteiket! Jézus nevében! Ámen!rss

Napi lelki táplálék

Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Jak 1,22

2Sám 17,1–14

Ahítófel bölcs volt. Húsaj még bölcsebb? Nem hiszem. Nem a ravaszkodás döntött közöttük. Isten rendelte el, hogy meghiúsuljon Ahítófel tanácsa, mert az Úr veszedelmet akart hozni Absolonra. 

tovább

(17) „…királynévá tette…” (Eszter 2,1–18)

Hogyan maradhatunk meg a kiszolgáltatottságban? Hol a határ, amelynél tovább a hívő ember nem mehet? Meddig köthetünk kompromisszumokat, hogy nehéz helyzetünkben is életben maradhassunk, illetve „jobban lehessünk”? 

tovább

PÉLDABESZÉDEK 2,9-15 - Két út

Mai szakaszunkról Túrmezei Erzsébet verssorai jutnak eszembe 

tovább

2017. október 22. vasárnap

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

 

         

tovább

Reményik Sándor: Őszi csodák

Dr. Filep Gyulának

Ülve a karosszékben, 
Ma legelőször néztem 
Szemközt az utcasort.
A tekintetem rátévedt egy fára: 
Nini még most sem sárga. 
Zöldnek tartotta meg
Szép reménység-ruhában
Az, aki megtarthat mindeneket. 
És én is élek,
És én is élek
S megvannak mind, akiket szeretek. 
S e nekem-láthatatlan tündér-őszben 
Eljönnek hozzám az őszi csodák: 
Másodszor borulnak tündér-virágba
S hoznak pici, fanyar, fura gyümölcsöt 
Az almafák.

tovább